Методичний семінар на тему “Інтернет-комунікації в дистанційному навчанні ЗВО”

03.12.2021 | 09:42

2 грудня на кафедрі фінансового менеджменту відбувся методичний семінар на тему “Інтернет-комунікації в дистанційному навчанні ЗВО”. Доповідачі к.е.н., доцент Західна О.Р., к.е.н., доцент Петик Л.О., к.е.н. Круглякова В.В., к.е.н., доцент  Дубик В.Я., к.е.н., доцент  Ясіновська І.Ф., к.е.н., доцент  Сич О.А., к.е.н. Клепанчук О.Ю., к.е.н., доцент  Татарин Н.Б.

В ході доповіді викладачі розповіли про те, що в умовах розбудови інформаційного освітнього середовища, а також переходу на дистанційну форму навчання в умовах пандемії коронавірусу, ЗВО найближчим часом доводиться адаптовуватися до технологічного прогресу: упроваджувати нові освітні інструменти, платформи і стандарти оцінювання студентів. Відповідно, основною компетентністю сучасного фахівця-фінансиста є також і цифрова компетентність, оскільки вона сприяє досягненню інших компетентностей, зокрема правової, мовної та культурної обізнаності, вміння навчатися, співпрацювати, використання соціальних мереж та створення ресурсів в освітній та науковій сфері. Ця компетентність належить до «навичок XXI століття», якими мають володіти всі громадяни для забезпечення їх активної участі в житті суспільства.

Розпочала методичний семінар к.е.н., доцент Клепанчук О.Ю. доповіддю на тему «Сучасна дистанційна освіта як форма організації навчального процесу». Доповідач зазначила що дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. А також практично не виходячи з дому чи не покидаючи свого робочого місця, можна підтримувати регулярний контакт з викладачем за допомогою телекомунікаційних технологій, у тому числі відеозв’язку, та одержувати структурований навчальний матеріал, представлений в електронному вигляді.

Продовжила доповідь темою «Проблеми, напрямки створення та функціонування освітнього простору навчального закладу»  к.е.н.,доц. Ясіновська І.Ф. та розкрила поняття «інформаційне освітнє середовище». Це відносно новий термін, що став останнім часом широко використовуватись. Головними критеріями такого середовища є: –наявність системи засобів спілкування; –наявність системи засобів самостійної роботи з інформацією; –наявність інтенсивного спілкування між учасниками навчального процесу.

Зацікавленість викликала доповідь к.е.н., доц. Татарин Н.Б. «Smart-освіта як новий напрям в сучасній глобальній освіті» в якій доповідач наголосила що система Smart-навчання орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. Викладач, маючи власний логін та пароль, має можливість у зручний для себе час оновлювати навчальні матеріали, які знаходяться на сторінці, перевіряти контрольні завдання, доводити до відома студентів необхідну інформацію. Студент може використовувати всі навчальні матеріали для самостійного опрацювання.

Доповідь на тему «Електронне опитування – інноваційна форма забезпечення індивідуалізації навчання в електронному середовищі» представила к.е.н. доцент Петик Л.О. Доповідач розказала про вдосконалення існуючих інструментів підсумкового та тестового контролю знань, призначених для діагностики якості засвоєння інформації, що набувають здобувачі аудиторно чи самостійно в процесі навчання.

Про форми онлайн-комунікації розповіла к.е.н., доцент Дубик В.Я. Зокрема виокремила основні з них: відеоконференцію, форум, чат, блог, електронну пошту, соціальні мережі, служби обміну миттєвими повідомленнями та мобільні застосунки на кшталт Viber. Кожна з форм дозволяє створювати закриті групи, спільноти, чати, вести  обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

У сучасних ЗВО велика увага приділяється комп’ютерному супроводу професійної діяльності. З огляду на це з доповіддю «Електронний підручник як елемент інформаційно-освітнього середовища у вивченні фінансово-економічних дисциплін» виступила к.е.н. Круглякова В.В. і розповіла, що електронні підручники дають можливість кожному студенту, незалежно від рівня його підготовки, брати активну участь в навчальному процесі, здійснювати самоконтроль.

В умовах, коли класичне навчання стало неможливим у зв’язку з епідемією Covid-19 довелось швидко перебудовувати систему подання матеріалу для студентів денної форми навчання. Тут к.е.н., доцент Західна О.Р. в своїй доповіді «Оптимізація взаємодії викладачів та студентів на практичних заняттях з дисципліни «Бюджетна система» зазначила, що   здійснює навчання в режимі реального часу, організовуючи онлайн-лекції та онлайн-практичні заняття у центрі командної роботи Microsoft office 365 – Microsoft Teams. Ця програма характеризується високим рівнем інтерактивності та дозволяє брати участь в процесі навчання людям, що знаходяться навіть в різних країнах і мають доступ до Інтернету. У такому випадку студент завжди має можливість звернутися за допомогою до викладача у випадку, коли виникають труднощі з виконанням завдання.

Завершила методичний семінар к.е.н., доцент Сич О.А. доповіддю «Використання технологій MS Office365, зокрема сервісу Microsoft Teams у процесі викладання фінансово-економічних дисциплін». Доповідач розкрила всі функціональні можливості Teams, які також дозволяють проводити заняття та консультації в онлайн-режимі за допомогою відеозв’язку та надавати доступ до відеозапису заняття за допомогою сервісу MS Stream у будь-який час. Студенти також можуть користуватися мобільними додатки MS Teams та Stream у своїх смартфонах чи планшетах.

          Після завершення доповідей викладачі кафедри взяли активну участь в обговоренні тематики методичного семінару.