Лекція виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками Девіда Рубенса (Лондон, Великобританія) для магістрів освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі»

19.04.2024 | 14:07

19 квітня 2024 р. магістри освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» та викладачі кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка мали змогу в рамках вивчення навчальної дисципліни «Інструменти вимірювання та оцінювання соціальної економічних процесів» (лектор проф. Ірина ШЕВЧУК) послухати лекцію від виконавчого директора Інституту стратегічного управління ризиками Девіда Рубенса на тему: «Creating The Next-Generation Risk Management Framework» (David Rubens, Лондон, Великобританія).

У даній лекції розглядалися проблеми, пов’язані з розробкою стратегічних ризиків і структур управління кризою, а також можливості, які відповідають викликам майбутнього покоління.

Лектор неодноразово наголошував на тому, що ми не живемо у світі стабільних ризиків, завжди мають місце безпрецедентні події пов’язані з ризиком, а тому маємо постійно готуватися до тих викликів, які є посеред нас. Великі міста мають бути готові до ризиків та криз. Але як їх підготувати до тих криз? І чи можна спланувати кризи? Для цього необхідно вести реєстр ризиків, які можуть виникнути. Постійно оцінювали ризики і думати над тим, до чого вони можуть призвести.

Підкреслено, що цими питаннями мають займатися науковці та фахівці, що мають відповідні навички з моделювання та оцінювання перебігу соціально-економічних процесів на різних ієрархічних рівнях.

Однак особливий акцент зроблено на тому, що щоб не було криз, то треба вчитися на попередніх кризах і кризах інших.

Після лекції відбулося обговорення актуальних питань, зокрема у магістрів найбільшу зацікавленість викликало питання щодо застосування відповідних методик та інструментів оцінки масштабів кризи і діагностики можливостей антикризового потенціалу щодо її нейтралізації.