Круглий стіл «Виклики та можливості фінансової системи в умовах воєнного стану»

21.10.2023 | 13:17

18 жовтня в рамках Днів Університету відбувся круглий стіл науково-практичного гуртка «Податковий простір» кафедри фінансового менеджменту (керівник – доцентка Ольга Сич). У заході взяли участь здобувачі освіти першого бакалаврського та другого магістерського рівня освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» та «Фінансовий менеджмент». Круглий стіл стосувався актуальних проблем функціонування та реформування фінансової системи України у відповідь на виклики воєнного стану. Під керівництвом викладачів кафедри було підготовано три десятки тез доповідей, що висвітили сучасні тенденції розвитку фінансового ринку, стратегії банківництва, формування основ фінансової безпеки на рівні держави в цілому та суб’єктів господарювання зокрема. Значну увагу було приділено податковій політиці в складі інструментарію державного регулювання економічними процесами. Учасники круглого столу охарактеризували динаміку та структуру податкових надходжень в розрізі податків, відзначили зростання акцизного податку та його вплив на споживання, проаналізували причини зростання надходжень з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Дискусійним виявилось питання щодо запровадження податкових пільг та спрощень на період воєнного стану, адже за позірними перевагами таких дій криється ряд недоліків та невирішених проблем системного характеру. На завершення учасники круглого столу відзначили позитивні зрушення у сфері державного регулювання стійкістю фінансової системи України, зниження інфляції, накопичення резервів та зростання податкових надходжень до бюджетів різних рівнів. Такі заходи дозволяють здобувачам освіти формувати навички узагальнення фахової інформації та опановувати інструментами проведення досліджень, що підвищує їх компетенції у сфері фінансів.