Круглий стіл щодо обговорення шляхів удосконалення ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка»

14.03.2023 | 22:22

14 березня 2023 р. на платформі Teams відбувся круглий стіл «Інформаційні технології в бізнесі: професійні компетентності фахівця в умовах різновекторності ринку праці», метою якого було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів, представників органів влади, наукової спільноти України, випускників та студентів спеціальності 051 «Економіка» щодо удосконалення освітніх програм Львівського національного університету імені Івана Франка «Інформаційні технології в бізнесі» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка».

Модератори:

 1. Ірина ШЕВЧУК – д.е.н., професор, завідувач кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Львівського національного університету імені Івана Франка, гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня «Інформаційні технології в бізнесі» зі спеціальності 051 «Економіка».
 2. Богдан ДЕПУТАТ – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Спікери:

 1. Андрій СТАСИШИН – к.е.н., доцент, декан факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 2. Олександр ШАТКІВСЬКИЙ – Elearning Team Manager / менеджер дистанційного навчання SoftServe University;
 3. Валентин КАРКАВЧУК – Software Engineer у відділі Global BI: Machine Learning компанії Namecheap, к.е.н.;
 4. Андрій АНТОХОВ – д.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 5. Мирон ПАЦАЙ – керівник відділу технічного нагляду та комп’ютерного забезпечення Департаменту освіти і науки ЛОВА;
 6. Олександр ТАРАСЕНКО – Technical Project Manager в ІТ-компанії InterLogic;
 7. Андрій МАРИСКЕВИЧ – студент 1-го курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Інформаційні технології в бізнесі»);
 8. Назарій ГНАТІВ – студент 3-го курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Інформаційні технології в бізнесі»).

Учасники: науково-педагогічні працівники кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики, здобувачі вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».

 

За результатами роботи круглого столу були сформовані наступні рекомендації щодо оновлення освітніх програм:

 • включити до навчальних планів такі дисципліни як «Кібергігієна», «Кіберпростір та безпека бізнесу», «Антикризова діагностика», «Технологічне підприємництво», «Організаційний розвиток бізнесу», «Дизайн мислення в бізнесі», «Технології аналізу в економічних системах», «ІТ-стратегії»;
 • передбачити вивчення основ тайм-менеджменту, конфліктології, самопрезентації та комунікації як складової окремих навчальних дисциплін, що забезпечують загальні компетентності;
 • використання воркшопів, як інноваційної освітньої технології у навчальному процесі, та групового виконання студентами завдань на практичних заняттях із метою набуття навичок міжособистісної взаємодії.

Проведена зустріч дозволила вивчити думку всіх сторін, зацікавлених в якості майбутніх фахівців економічного профілю, які мають фундаментальні знання в області економіки, інформаційних технологій, економіко-математичного моделювання, бізнес-аналізу та високу обізнаність щодо цифровізації економіки й перебігу соціально-економічних процесів в ІТ-галузі.