Гостьова зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінанси, митна та податкова справа»

25.03.2023 | 10:51

Залучення практиків до навчального процесу є важливим моментом у роботі кафедри фінансового менеджменту. Це сприяє наданню якісних освітніх послуг, набуттю фахових компетентностей та практичних навичок у формуванні майбутніх фахівців фінансової сфери і забезпеченню їх працевлаштування.

Так, 21 березня 2023 р. на запрошення д.е.н., професора Юлії Шушкової в рамках вивчення дисципліни «Фінансова безпека підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» відбулася зустріч із фахівцем-практиком – власницею компанії «Люкс бухгалтерія», керівником фінансового відділу Мережі аптек D.S., фінансовим директором Мережі аптек Biomed Христиною Лисканич.

Теорія без практики не працює! «Сповідь фінансиста або що б я сказала собі 20-річній» – це не лише про побудову професійної кар’єри, а й про робочі будні фінансиста, про труднощі та перешкоди, що чекають його на шляху, і, звісно, про можливості.

Спікер ознайомила студентів із особливостями роботи фінансиста, поділилася власним досвідом та помилками на його шляху.

Серед фахових компетенцій до професії фінансиста Христина Лисканич назвала вміння чітко розуміти, що таке надходження і витрати, знатися на бухгалтерському обліку, фінансовому аналізі та плануванні – аналізувати і прораховувати ситуацію так, щоб в подальшому правильно розподілити кошти на розвиток свого підприємства; володіти Excel, бо це «король фінансів і він може все»!, а також підкреслила важливість особистих якостей – наполегливості, цілеспрямованості і готовності працювати з повною віддачею. Цінними виявилися й Топ-7 порад від успішної бізнес-леді.

Зустріч була максимально інформативною як для здобувачів освіти, так і для професорсько-викладацького складу кафедри.

Рекомендації та побажання практика щодо структури освітніх компонент освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» і дисципліни «Фінансова безпека підприємства», зокрема будуть використані для підвищення якості освітнього процесу та вдосконалення підготовки фахівців.

Залучення професіоналів-практиків до навчального процесу сприяє його якісній організації та формуванню фахових компетентностей здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і їх професійному росту.