Гостьова зустріч-лекція здобувачів вищої освіти першого року навчання першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінансовий менеджмент» та ОП «Фінанси, митна та податкова справа»

20.11.2022 | 20:56

19 листопада 2022 р. в рамках курсу «Вступ до фаху» (викладач – к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту Круглякова В.В.) для здобувачів вищої освіти першого року навчання першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінансовий менеджмент» та ОП «Фінанси, митна та податкова справа» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») відбулася гостьова зустріч-лекція із фахівцем-практиком – молодшим аудитором відділу аудиту ПрАТ «КПМГ Аудит» (KPMG), Веронікою Іщенко.

Такі лекції спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти ширшого розуміння всього спектру можливостей майбутньої професії та застосування конкретних знань на практиці у майбутньому. Відтак, в межах зустрічі, Вероніка ознайомила слухачів із особливостями роботи фінансового аудитора, розповіла про власний досвід працевлаштування у міжнародній компанії, а також зазначила про важливість знань з основ фінансів, фінансової звітності та економічних процесів при влаштуванні на роботу і безпосередньому виконанні своїх обов’язків.

Присутні слухачі взяли активну участь в обговоренні і отримали вичерпні відповіді на усі питання, що їх цікавили.

В кінці зустрічі відбулось обговорення робочої начальної програми із компоненти освітньо-професійної програми «Вступ до фаху», внаслідок якого було запропоновано включити питання про аудит як функцію фінансового менеджменту та основи аудиторської діяльності. Це дозволить розширити компетентності здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти ОП «Фінансовий менеджмент» та ОП «Фінанси, митна та податкова справа» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).