Академічна доброчесність та етика як важливі складові якості підготовки здобувачів вищої освіти

25.10.2023 | 15:43

23 жовтня 2023 р. кафедрою фінансового менеджменту на платформі Microsoft Teams організовано зустріч із здобувачами  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти, що навчаються за освітніми  програмами «Фінанси, митна та податкова справа» і «Фінансовий менеджмент» на тему «Академічна доброчесність та етика як важливі складові якості підготовки здобувачів вищої освіти». До заходу долучились викладачі кафедри фінансового менеджменту.

 Спікер зустрічі, гарант освітньої програми та заст. завідувачки кафедри  з наукової роботи проф. Уляна Ватаманюк-Зелінська акцентувала увагу на важливості дотримання етичної наукової поведінки, яка є складовою академічної культури та академічної доброчесності у наукових роботах здобувачів, окреслила способи запобігання академічному плагіату.

Студенти-магістри Ірина Дунець, Юлія Чепіль та Ірина Штундер долучились до обговорення теми, зробивши акцент у своїх виступах на:

  • вимогах дотримання культури академічної доброчесності в Львівському національному університеті імені Івана Франка;
  • відмінностях академічного плагіату від помилок цитування  у наукових роботах здобувачів вищої освіти;
  • критеріях визначення оригінальності академічних текстів;
  • видах порушень академічної доброчесності та відповідальності за них.

Завідувачка кафедри проф. Наталія Ситник зазначила, що основними принципами і фундаментальними цінностями академічної доброчесності та етики є чесність, довіра, справедливість, повага й відповідальність з обох сторін: як викладача, так і студента. Вона зробила акцент на проблемах експертного дослідження академічних текстів та причинах виникнення плагіату в наукових роботах студентів. Професорка зазначила, що дана проблематика глибше розглядається в рамках вивчення навчальної дисципліни «Методика та організація наукових досліджень.

Водночас, для поглиблення власних знань у сфері академічної доброчесності, здобувачам було запропоновано відвідати Український форум якості освіти, який проводитиметься 6 листопада 2023 року Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Організація таких заходів сприяє розумінню всіма учасниками освітнього процесу необхідності дотримання принципів академічної доброчесності, а відтак, – формуванню доброчесного академічного середовища.