Максимук Олександр Васильович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Курси

Публікації

Опублікував понад 170 наукових та науково-методичних праць. Керує науковою роботою аспірантів, здобувачів, докторантів.

Біографія

1971р. – закінчив Луківську середню школу;
1971-1976р.р. – Львівський державний університет ім.. Ів. Франка, факультет прикладної математики і механіки, спеціальність – прикладна математика;
1976-1978р. – інженер математик – програміст ОЦ Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики АН УРСР;
1978-1981р. – аспірант Інституту прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) АН УРСР;
1982р. – кандидат фізико-математичних наук, тема дисертації: «Контактные задачи для слоистых пластин и тел с покрытиями», науковий керівник – д.ф.-м.н. професор Пелех Б.Л.
1989р. – старший науковий співробітник ІППММ АН УРСР;
1996-1999р.р. – докторант ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України;
2001р.– доктор фізико-математичних наук, тема дисертації «Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування», науковий консультант – д.ф.-м.н. професор, чл.-кор. НАН України – Кіт Г.С.;
з 2002р. – завідувач кафедри ММЕ Львівської державної фінансової академії;
2008р. – присвоєно вчене звання професора.
Максимук О.В – член двох спеціалізованих рад із захисту докторських (ІППММ) та кандидатських (ЛДФА) дисертацій.
Член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, член Національного Комітету України з теоретичної та практичної механіки, лауреат іменної премії НАН України ім. О.М. Динника, нагороджений Почесною грамотою міністерства фінансів України.

Нагороди

Нагороджений Почесною грамотою міністерства фінансів України.

Розклад