ЛУЦІВ ЛІДІЯ МИРОНІВНА

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фінансування розвитку малого і середнього бізнесу, інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва.
Викладає навчальну дисципліну «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для бакалаврів спеціальності «Фінанси і кредит».

Публікації

  1. Луців Л. М., Голинський Ю. О. Модернізація інформаційної системи казначейського обслуговування бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців //  Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Серія: Економічні науки. Випуск 15. Ч.5. – Херсон: ХДУ, 2015. – С.149-152.
  2. Луців Л. М. Обслуговування державного боргу органами Казначейства України / Л. М. Луців // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» 17-22 січня 2016 р., Братислава-Відень-Будапешт : тези доп. / Братислава, 2016.
  3. Луців Л. М., Голинський Ю. О. Теоретичні аспекти моніторингу виконання державного бюджету України / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – Том 21. – Випуск 9(51). – Одеса, 2016 – С. 120-124. (Index Copernicus)
  4. Луців Л. М., Голинський Ю. О. Складові оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів / Ю. О. Голинський, Л. М. Луців // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Випуск 3 (125). – Львів, 2017. – С. 65-69. (Index Copernicus)

 

Біографія

З 1979 року працює у Львівському фінансовому технікумі, економічному коледжі, державному фінансово-економічному інституті, державній фінансовій академії на посадах старшого бухгалтера (на правах головного), викладача, старшого викладача.
Керує студентською науковою роботою.

Розклад