Дистанційне навчання_кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом

1 курс

«Комунікації і ділова мова в управлінні»

Лектор: к.е.н., доц. Бобко Л.О.
Група:УФПМ-11с
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Бобко Л.О.
Група:УФПМ-11с

 

Комунікації_і_ділов_мов_в_управ. (1)

«Організація та управління бізнесом »
Лектор: к.е.н., доц. Маліновська О.Я.
Група УФП-11с.
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Маліновська О.Я.
Група УФП-11с.

Malinovska_ Org_upr_biznesom

 

2 курс

«Теорія і практика публічного адміністрування»

Лектор: д.е.н., проф. Карпінський Б.А.
Група УФП-21с
Семінарські заняття: д.е.н., проф. Карпінський Б.А.
Групи УФП-21с

Дистанцiйна_Теорiя_i_практика_публ_адмiн_

«Корпоративна соціальна відповідальність»

Групи УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФП-21с, УФО-21с.
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Бобко Л.О.
Групи УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с, УФП-21с, УФО-21с.

Korpor._sots.vidpov.pdf

3 курс

«Теорія і практика публічного адміністрування»

Лектор: к.е.н., доц. Герасименко О.В.
Група УФП-31с
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Герасименко О.В.
Група УФП-31с

Gerasymenko_Teor_i_prakt_PA

«Статистика»

Лектор: к.е.н., доц. Маліновська О.Я.
Групи УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с.
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Маліновська О.Я.
Групи УФФ-21с, УФФ-22с, УФФ-23с.

Malinovska_Statustuka

 

«Аудит і оцінювання управлінської діяльності»

Лектор: к. держ. упр. Решота О. А.
Група УФП-31с
Семінарські заняття: к. держ.упр. Решота О. А.
Група УФП-31c

 

Дистанційне навчання Аудит і оцінювання управлінської діяльності Решота О. А.

 

4 курс

«Публічне управління соціальним розвитком»

Лектор: к.е.н., доц. Комарницька Г.О.
Група УФП-41с.
Семінарські заняття: к.е.н., доц. Комарницька Г.О.
Група УФП-41с.

Komarnytska-Publichne-upravlinnia-sotsialnym-rozvytkom

 

«Управління курентною політикою»

Лектор: д.е.н., проф. Васьківська К.В.
Практичні: д.е.н., проф. Васьківська К.В.
Група УФП-41с

Васьківська Упр конкур політикою

 

5 курс

«Управління змінами»

Лектор: д.е.н., проф. Васьківська К.В.
Практичні: д.е.н., проф. Васьківська К.В.
Група УФПМ-11с (магістри)

Васьківська Управління змінами

 

«Тренінг в роботі HR-менеджера з персоналом організації»
Лектор: к.е.н., доц. Комарницька Г.О.
Група УФП-51с

Семінарські заняття: к.е.н, доц. Комарницька Г.О.
Група УФП-51с.

Komarnytska-Treninh-v-roboti-HR-menedzhera-personalom-orhanizatsiy

 

«Теорія і практика кадрової політики держави й організаціі»

Лектор: к. держ. упр. Решота О. А.
Група УФПМ-51с
Семінарські заняття: к. держ. упр. Решота О. А.
Група УФПМ- 51с

Дистанційне навчання Теорія і практика кадрової політики держави й організації Решота О. А.

 

 

 

 

Адміністрування підприємницької діяльності
Антикризове управління
Виробничий та операційний менеджмент
Вступ до фаху. Теорія та історія управління