Конференції

 __________________________________________________

_______________________________________

___________________

image001Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет управління фінансами та бізнесу

Шановні колеги!

Кафедра державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків», яка відбудеться 14 грудня 2017 року в місті Львів.

До участі в конференції запрошуємо: професорсько-викладацький колектив вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів та органів державної влади, представників ділових та наукових кіл, молодих учених, аспірантів

Форма участі: дистанційна, безоплатна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Планується робота за такими секціями:

  1. Національна фінансова система: проблеми ефективного функціонування і перспективи подальшого розвитку
  2. Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції
  3. Актуальні проблеми розвитку податкової політики України
  4. Фінансове регулювання і безпека бізнес-середовища

Тези та відомості про автора подаються до 10 грудня 2017 року (включно) в електронному вигляді на електронну адресу conference_12.2017@ukr.net

Кожному учаснику буде відправлений сертифікат про участь на поштову адресу, вказану в заявці, а на сайті факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка буде розміщено електронний збірник тез доповідей конференції .

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись в інформаційному листі.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою,
кафедра державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка

  __________________________________________________

_______________________________________

___________________

2 лютого 2017 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка розпочалась Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Її проведення є доброю традицією для підведення підсумків щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності факультету загалом та кафедр зокрема.

На пленарному засіданні Конференції, яке відбулося 2 лютого в актовій залі факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з доповідями виступили в.о. декана факультету к.е.н., доц. Стасишин А.В. та завідувачі провідних кафедр факультету.  

В результаті представлених виступів було обґрунтовано необхідність поєднання наявного вітчизняного досвіду організації й стимулювання наукової діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу із сучасним європейським досвідом у цій сфері, визначено основні проблеми на шляху підвищення ефективності університетської науки в Україні та запропоновано заходи для їх вирішення.

Високий рівень активності учасників в обговоренні порушених на Конференції питань свідчить про актуальність та перспективність сучасного розвитку університетської науки на факультеті управління фінансами та бізнесу.

За підсумками Звітної наукової конференції факультету видано електроний збірник тез доповідей.

 

__________________________________________________________________

_______________________________________

___________________

Шановні колеги!

27 жовтня 2016 року відбулась I Міжнародна науково-практична конференція «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні».

За результатами проведеної конференції видано електронний збірник наукових тез доповідей у двох частинах.

До першої частини збірника увійшли тези доповідей науковців вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. Зі збірником можна ознайомитись тут

До другої частини збірника увійшли тези наукових доповідей аспірантів, здобувачів наукових ступенів та студентів вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. Зі збірником можна ознайомитись тут

 __________________________________________________

_______________________________________

___________________

image001Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет управління фінансами та бізнесу

Шановні колеги!

Факультет управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні», яка відбудеться 27 жовтня 2016 року в місті Львів.

До участі в конференції запрошуються науковці вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти та здобувачі, а також студенти.

Форма участі: дистанційна, безоплатна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Планується робота за такими секціями:

1. Бюджетно-податкова політика в активізації розвитку підприємництва

2. Менеджмент в умовах структурних трансформацій економіки

3. Обліково-аналітичні системи в управлінні фінансами і бізнесом

4. Управління фінансами в бізнесі в умовах глобалізації

5. Математичні методи та інформаційні технології в практиці сучасного управління фінансами та бізнесом

6. Соціально-економічні проблеми розвитку України в умовах євроінтеграції
Тези та відомості про автора подаються до 20 жовтня 2016 року (включно) в електронному вигляді на електронну адресу conference_27.2016@ukr.net

Кожному учаснику буде відправлений сертифікат про участь на поштову адресу, вказану в заявці, а на сайті факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка буде розміщено електронний збірник тез доповідей конференції .

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись в інформаційному листі (укр.); (eng.).
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою,
Факультет управління фінансами та бізнесу

ЛНУ імені Івана Франка

 __________________________________________________

_______________________________________

___________________

2-6 лютого 2016 року на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулась Звітна конференція Львівського національного університету імені Івана Франка.

Професорсько-викладацький склад факультету  взяв активну участь у проведенні даного заходу. На пленарних засіданнях були заслухані та обговорені  доповіді завідувачів кафедр, викладачів, аспірантів та гостей факультету.

За підсумками Звітної наукової конференції університету видано електроний збірник тез доповідей.