Конференція 2-8 лютого 2017 р.

2 лютого 2017 року на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка розпочалась Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Її проведення є доброю традицією для підведення підсумків щодо стану, тенденцій та перспектив розвитку наукової діяльності факультету загалом та кафедр зокрема.

На пленарному засіданні Конференції, яке відбулося 2 лютого в актовій залі факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, з доповідями виступили в.о. декана факультету к.е.н., доц. Стасишин А.В. та завідувачі провідних кафедр факультету.

  В результаті представлених виступів було обґрунтовано необхідність поєднання наявного вітчизняного досвіду організації й стимулювання наукової діяльності на факультеті управління фінансами та бізнесу із сучасним європейським досвідом у цій сфері, визначено основні проблеми на шляху підвищення ефективності університетської науки в Україні та запропоновано заходи для їх вирішення.

   Високий рівень активності учасників в обговоренні порушених на Конференції питань свідчить про актуальність та перспективність сучасного розвитку університетської науки на факультеті управління фінансами та бізнесу.

За підсумками Звітної наукової конференції факультету видано електроний збірник тез доповідей