Дисципліни за вибором студента

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

    Відповідно до Тимчасового положення “Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка” з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентами факультету управління фінансами та бізнесу обираються навчальні дисципліни для включення до індивідуального навчального плану.

    Студенти 1 та 2 курсів з 13 до 25 березня 2019 року обирають дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки з переліку, запропонованого Університетом,  і здійснюють електронну реєстрацію на веб-сторінці Університету:

  • студенти 1 курсу – обирають одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 3 семестр та одну дисципліну на 4 семестр 2019/2020 навчального року;
  • студенти2 курсу – обирають одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 5 семестр та одну дисципліну на 6 семестр 2019/2020 навчального року. 

Перелік та анотації дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонує Факультет, розміщений на веб-сторінці Факультету (додаток 1)

 

І хвиля реєстрації

з 13 березня 2019 року

по 20 березня 2019 року

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп (за потреби)

з 21 березня 2019 року

до 25 березня 2019 року

 

Процедура вільного вибору

(додаток 2)