Дисципліни за вибором студента

 

Формування груп студентів факультету управління фінансами та бізнесу для вивчення навчальних дисциплін із циклу вільного вибору

у 2018-2019 навчальному році

 

ДО    УВАГИ    СТУДЕНТІВ!

   Відповідно до Тимчасового положення “Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка” з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентами факультету управління фінансами та бізнесу обираються навчальні дисципліни для включення до індивідуального навчального плану.

  1. Студенти 1,2,5 курсів з 12 по 27 березня 2018 р. обирають дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (додаток 1) і подають заяву пораднику групи.

Анотації дисциплін циклу професійної та практичної підготовки розміщені на веб-сторіках кафедр Факультету в розділі “Методичні матеріали”.

  1. Студенти 1 та 2 курсів з 12 по 21 березня 2018 р. обирають дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки з переліка, запропонованого Університетом,  і здійснюють електронну реєстрацію на веб-сторінці Університету.

Перелік та анотації дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, які пропонує Факультет, розміщений на веб-сторінці Факультету (додаток 2). 

  1. Порядок вибору дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: http://www.lnu.edu.ua/studentam-prezentatsiya-novoji-platformy-dlya-obrannya-studentamy-vybirkovyh-dystsyplin/
    • У браузері потрібно набрати адресу dekanat.lnu.edu.ua, після цього студент повинен зайти в Особистий кабінет студента, внести Прізвище та № залікової книжки.
    • Після ознайомлення потрібно обрати:
  • студентам 1 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019 навчального року;
  • студентами 2 курсу – одну вибіркову дисципліну з пропонованого переліку на 1 семестр та одну дисципліну на 2 семестр 2018/2019 навчального року.

І хвиля реєстрації починається з 12 березня 2018 року та завершується 21 березня 2018 року;

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 23 березня 2018 р. до 27 березня 2018 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни. Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі.

  1. Студенти подають заяву на вивчення дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки пораднику групи згідно списків електронної реєстрації. Зразок заяви.