Дисципліни за вибором студента

 

Формування груп студентів факультету управління фінансами та бізнесу для вивчення навчальних дисциплін із циклу вільного вибору у 2017-2018 навчальному році

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

 1. Відповідно до Тимчасового положення “Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка”, ухваленого Вченою Радою Університету від 30.12. 2015 року, з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентами факультету управління фінансами та бізнесу обираються навчальні дисципліни для включення до індивідуального навчального плану.
 2. Ці дисципліни є обов’язковими для вибору студентами і входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів.
 3. Студент має право вільного вибору навчальних дисциплін таких професійних спрямувань, які відображають його інтереси, вподобання та плани на майбутнє працевлаштування.
 4. Мінімальна кількість студентів для вибіркової навчальної дисципліни – 25-30 осіб.
 5. Студенти 1-го курсу обирають:
 1. Студенти інших курсів обирають:
 • дисципліни циклу професійної та практичної підготовки і при цьому подають заяви в деканат.
 1. Подача заяв та електронна реєстрація студентів денної форми навчання проводиться з 09 по 20 лютого 2017 р.
 2. Подача заяв студентами заочної форми навчання проводиться під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.
 3. Ознайомитись з інформацією про вибіркові навчальні дисципліни та їх анотаціями можна за посиланням.
 4. Студенти подають заяви   за зразком