ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка»,  071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»,  281 «Публічне управління та адміністрування», здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) згідно переліку.

 

Основні етапи вступної кампанії

 

Реєстрація заяв на участь ЄВІ та ЄФВВ Початок реєстрації 08 травня
Закінчення реєстрації 31 травня
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВ Основна сесія: 23 червня – 21 липня (за графіком, затвердженим УЦОЯО)
Додаткова сесія: 03 серпня – 16 серпня
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ з 01 липня – до 18:00 16 липня
Терміни проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів та фахових іспитів замість ЄФВВ з 17 липня – по 28 липня (включно)
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі Початок реєстрації 31 липня
Закінчення реєстрації до 18:00
21 серпня
Терміни проведення фахових іспитів для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня – до 18:00 14 серпня
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням не пізніше 26 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця
за державним замовленням
до 18:00 29 серпня
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням не пізніше 31 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 30 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18:00 04 вересня
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 12:00 06 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб відповідно до Розділу XII Правил прийому