Репозитарій

 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Публічне адміністрування та управління бізнесом

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 051 Економіка

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування
Освітня програма: Публічне управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування