Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ

ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ УЧАСТІ В
ДОДАТКОВІЙ СЕСІЇ ЄФВВ/ ЄВІ

Для певних категорій зареєстрованих вступників у період із 03 до 16 серпня  2023 року буде проведено додаткову сесію ЄВІ / ЄФВВ. Участь у ній мають право взяти ті, хто:

 • не встиг зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ під час основного періоду реєстрації;
 • зареєструвався для участі в основній сесії, проте з певних поважних причин не зміг взяти участі в тестуванні, не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування.

Детальна інформація про додаткову сесію розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Приймальна комісія Львівського національного університету імені Івана Франка здійснює реєстрацію осіб, які у 2023 році бажають взяти участь у єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ) за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно

З 12 ЛИПНЯ ПО 14 ЛИПНЯ 2023 РОКУ

 

Алгоритм дій для успішної реєстрації:

1.Сформуйте комплект реєстраційних документів (копії, скановані або фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка (шаблон заяви-анкети з можливістю заповнення);
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2023 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр повинен вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування:

 • облік та фінанси
 • право та міжнародне право
 • економіка та міжнародна економіка
 • управління та адміністрування
 • політологія та міжнародні відносини
 • психологія та соціологія.

УВАГА!!! Для проходження ЄФВВ можна обрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Зважте також на те, що додаткова сесія вступних випробувань до магістратури буде організована лише на території України, пункти тестування не створюватимуть за кордоном.

2. Зверніться особисто у пункт реєстрації або надішліть на електронну адресу обраного пункту реєстрації скановані або фотокопії реєстраційних документів.

У темі електронного листа вступник ОБОВ’ЯЗКОВО зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

УВАГА!!! Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили в заяві-анкеті.

 

Адреси пунктів реєстрації вступників у Львівському національному
університеті імені Івана Франка

Факультет Адреса електронної пошти для реєстрації Адреса видачі екзаменаційних листків
Управління фінансами та бізнесу zno.ufb@lnu.edu.ua вул. Коперника, 3 (ауд.203)

3. Отримайте оригінал або скановану копію екзаменаційного листка

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка зберігатиметься в особовій справі вступника.

Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження заявником (у разі очної реєстрації) або відповідальним працівником Приймальної комісії (у разі дистанційної реєстрації) внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

У разі успішної реєстрації учаснику буде видано або надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. У випадку надсилання оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

УВАГА!!! Якщо в екзаменаційному листку виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до пункту реєстрації, в який надсилали реєстраційні документи, або поштовим зв’язком, якщо таку необхідність зазначено у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник повинен звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Терміни складання додаткової сесії єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

Єдиний вступний іспит та Єдине фахове вступне випробування будуть проводитись у період

3 серпня до 16 серпня  2023 року за графіком, затвердженим УЦОЯО.

Інформацію про пункт тестування, дату проведення та час початку тестування для складання вступних випробувань буде зазначено в запрошенні-перепустці, розміщеній на інформаційній сторінці вступника «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за десять календарних днів до проведення вступних випробувань.

Допуск учасників до пункту тестування припиняється за 10 хвилин до початку вступних випробувань.

 

У пункті тестування вступник зобов’язаний пред’явити:

 • екзаменаційний листок (оформляється при реєстрації в Приймальній комісії);
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку) (ПАСПОРТ);
 • запрошення-перепустку (роздруковується вступником особисто з власного кабінету учасника Єдиного вступного іспиту/Єдиного фахового вступного випробування).