Перелік документів для зарахування на навчання

ПРОЦЕДУРА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору (контракту) про навчання в Університеті між Університетом та вступником.

Для зарахування вступник подає такі документи:

  • копію документа, що посвідчує особу;

  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП);

  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного; для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць; для резервістів – військовий квиток);

  • повідомлення про ознайомлення з Правилами військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, підписане вступником;

  • 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром  3х4 см;

  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у вступній кампанії (за наявності);

  • копію документа про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, інформація про який відсутня в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування:

  • на місця державного замовлення – до 18:00 08 серпня;

  • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 17:00 13 серпня.