Зустріч з майбутніми роботодавцями

18.09.2019 | 11:20

Сприяння працевлаштуванню випускників разом із професійною орієнтацією завжди були і є важливою складовою у роботі факультету управління фінансами та бізнесу і Львівського національного університету імені Івана Франка. Завдяки цьому багато студентів знаходять своє перше робоче місце. Факультет тісно співпрацює із компаніями різних галузей та органами влади, зокрема проводяться круглі столи та зустрічі з потенційними роботодавцями і студентами.

13 вересня 2019 року на кафедрі економічної теорії була проведена одна із таких зустрічей – роботодавців із студентами, які навчаються за освітньою програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах».  Метою зустрічі була презентація компаній – потенційних роботодавців, їх можливостей і фахових вимог.

У зустрічі взяли участь представники LVIV IT CLASTER, компанії CONSCENSIA (Наталія Кирнична). Під час зустрічі студенти заслухали виступи HR-менеджерів компаній із презентаціями умов праці, можливостей щодо проходження практики, стажування і навчання на фірмах, можливостей кар’єрного зростання та вимог до їх фахових компетентностей. Студенти також мали змогу надати потенційним роботодавцям свої контактні дані, домовитися про можливе стажування та практику. Були вирішені питання організації екскурсій та практичних занять у компаніях.

Широке залучення науково-педагогічних працівників кафедри до виконання міжнародних проектів Erasmus+, а також держбюджетних науково-дослідних робіт дозволяє кафедрі постійно оновлювати навчальні плани відповідно до сучасних вимог ринку праці та забезпечити повну відповідність навчальних дисциплін кафедри міжнародним стандартам. Це викликає значну зацікавленість у потенційних роботодавців, оскільки випускники освітньої програми «Управління персоналом в органах влади та бізнес-структурах» будуть володіти компетентностями, що відповідають вимогам і потребам ринку праці.