Запрошуємо на навчання на освітній ступінь магістра за новою спеціалізацією

29.03.2018 | 10:58

Запрошуємо на навчання на освітній ступінь магістра

за спеціалізацією “ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ”

спеціальності 281 “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”

 

    Виклики сьогодення вимагають нових підходів до сучасного управління бізнесом. Слід зазначити, що управління бізнесом охоплює такі основні напрямки діяльності: організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління; антикризове управління; управління сталим інноваційним розвитком підприємств та організацій; управління регіональним розвитком; формування планів соціально-економічного розвитку території; управління взаємозв’язками з громадськістю; управління бізнес-структурами різних рівнів тощо.

   Нова спеціалізація “Публічне адміністрування та управління бізнесом” спеціальності “Публічне управління та адміністрування” дає можливість більш детально і глибинно аналізувати особливості публічної сфери та бізнес-середовища, як об’єктів управління, які суттєво відрізняють їх від інших, застосовуючи сучасні моделі і методи управління останніми. Вказані особливості дають можливість готувати фахівців, які б здобували спеціальну освіту і отримували б фахову підготовку для професійної діяльності в цих сферах.

    Підготовка фахівців для публічної сфери та бізнес-середовища обґрунтовується наступним:

для органів публічної влади:  відсутністю у посадових осіб та державних службовців необхідних компетенцій для ефективного управління змінами, запровадження відповідних реформ, виявлення наявних та потенційних потреб населення, прогнозування, формування якісних стратегій та програм розвитку територій та їх реалізації не лише за рахунок бюджетних коштів; нагальною необхідністю, умовою для освоєння нових знань щодо створення нових форматів співпраці з недержавними установами, бізнес-структурами для взаємовигідної співпраці та забезпечення комфортності проживання територіальних громад; необхідністю створення територіальних центрів управління проектами/проектних офісів у населених пунктах, районах та областях з метою пошуку джерел фінансування, написання проектних заявок та безпосереднього управління проектами і програмами розвитку; необхідністю запровадження в органах публічної влади інноваційних механізмів публічного управління, реалізації інновацій в публічну сферу, що є можливим лише за допомогою проектного підходу; необхідністю наявності у посадових осіб та державних службовців знань та вмінь застосування ринкових моделей, методів та інструментів управління проектами (бізнес-моделей і бізнес-проектів) для створення та ефективного управління програмами розвитку територій;

для недержавних організацій:  реалізація проектів у публічній сфері характеризується участю недержавних, громадських організацій, які створюються та діють у власних інтересах, реалізація яких без участі органів публічної влади неможлива. Тобто об’єднання зусиль для реалізації спільних інтересів передбачає необхідність наявності фахівця з управління проектами в публічній сфері, який здатний керувати проектною діяльністю.

для бізнес-структур:  останнім часом набувають актуальності нові форми взаємодії влади та бізнесу, зокрема, у вигляді державно-приватного партнерства; – підготовки фахівців, які здатні виконувати функції управління бізнесом на високому професійному рівні в глобальному конкурентному середовищі, сприяти особистісному розвитку майбутніх лідерів; вміння  розпізнавати  важливі  для  бізнесу  та  організації  впливи факторів – соціальних, економічних, політичних, технологічних та інших   і враховувати їх в практичному управлінні.