Захист виробничої практики студентами, які навчаються за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа»

03.06.2021 | 21:06

1 червня 2021 року відбувся захист виробничої практики студентами четвертого курсу освітнього ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа». Студенти проходили виробничу практику в органах Державної податкової служби України, Державної митної служби, фінансових управліннях, бюджетних установах, підприємствах, банківських установах, страхових компаніях.

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки бакалаврів. Метою проходження виробничої практики є поглиблення та закріплення одержаних теоретичних знань та набуття навичок практичної роботи зі спеціальності.

Під час проходження виробничої практики студенти ознайомилися з особливостями професійної діяльності; набули практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення фінансової діяльності; навчилися застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання, плануванню та організації робочого часу, працювати в колективі.

Практика стала важливим інструментом активізації професійних навичок та вмінь та сприяла формуванню висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці.