Захист кваліфікаційних (магістерських) робіт здобувачів вищої освіти ОПП “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”

25.12.2021 | 23:01

23-24 грудня 2021 року на факультеті управління фінансами та бізнесу (кафедра економіки та публічного управління) відбувся захист кваліфікаційних (магістерських) робіт. Успішно захистилися 10 здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання. Головою комісії був д.держ.управл., професор Парубчак Іван Орестович.

Враховуючи карантинні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19, захисти відбувалися в он-лайн режимі.

Усі магістерські роботи перевірені на плагіат, отримали внутрішні та зовнішні рецензії фахівців з публічного управління та адміністрування. Випускники, які представили свої дослідження на розгляд Екзаменаційної комісії, показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, застосували сучасні наукові підходи і на високому рівні представили результати самостійно отриманих результатів. Варто відмітити особливість випускників та їх наукових досліджень, які мають не тільки теоретичні знання і вже практичний досвід, але ще бажають структурних змін у галузі публічного управління з урахуванням особливостей практичної діяльності та Освітньої програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах». На всі питання членів екзаменаційної комісії доповідачі давали обґрунтовані відповіді, враховуючи набуті теоретичні знання та власний практичний досвід. Слід відмітити, що теми магістерських робіт мали інноваційний та неординарний характер.

Кафедра вдячна своїм випускникам за наполегливість у навчанні, виявлене ними бажання повністю реалізувати свої здібності в процесі опанування знань, що формують сучасного фахівця з публічного управління та адміністрування.

Зичимо вам успіхів у реалізації набутих в Університеті фахових компетентностей та кар’єрному зростанні, щастя на життєвій дорозі.

Сподіваємося, що наші випускники зроблять вагомий внесок у розбудову нашої державності.