Захист курсових робіт здобувачів вищої освіти групи УФП-41с ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом»

08.04.2022 | 09:43

У ці складні для держави та українського суспільства часи студенти четвертого курсу освітньої програми «Публічне адміністрування та управління бізнесом», окрім активної волонтерської діяльності, шукають наукові шляхи вирішення актуальних проблем забезпечення національної безпеки, публічного управління, соціального захисту та підтримки підприємницької активності шляхом здійснення науково-пошукового дослідження.

Сьогодні здобувачі вищої освіти групи УФП-41с ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом успішно захистили курсові роботи, охопивши теми економічних, соціальних, інвестиційних, стратегічних перспектив відбудови нашої держави, модернізації системи публічного управління та місцевого самоврядування за європейськими принципами тощо.

В процесі захисту майбутні фахівці з публічного адміністрування та управління бізнесом продемонстрували належний рівень теоретичного мислення, уміння використовувати  методики досліджень і робити висновки, аргументовано відповідати на питання комісії та відстоювати власну наукову позицію. Вітаємо студентів з успішним захистом курсових робіт і бажаємо подальших успіхів у майбутній розбудові Української держави!