Захист курсових робіт у групі УФО- 21с з дисципліни «Бухгалтерський облік» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

31.05.2022 | 10:26

💐💐💐У відповідності до графіку 30 травня 2022 року на кафедрі обліку, аналізу і контролю в онлайн-форматі відбувся захист курсових робіт у групі УФО- 21с з дисципліни «Бухгалтерський облік», що є невід’ємною частиною підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Склад комісії: Є.М. Романів – голова комісії, Л.П. Петришин, А.П. Шот, С.М. Гончарук– члени комісії.

 
Здобувачі вищої освіти першого(бакалаврського) рівня показали високий рівень знань та достойно представили свої курсові роботи, продемонстрували вільне володіння матеріалом, грамотність його викладення, правильність оформлення роботи, вміння обґрунтувати і довести правомірність наведених у роботі тверджень, дали чіткі та вичерпні відповіді на запитання членів комісії. Доповіді студентів супроводжувались презентаціями.

 
Комісія дійшла висновку, що в цілому курсові роботи виконані на високому рівні, що є результатом злагодженої та продуктивної співпраці і відповідальності студентів та їх наукових керівників.