ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖ FMCG КОМПАНІЙ

25.02.2017 | 19:33

23 лютого 2017 року відбувся науково-практичний семінар кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на тему «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОДАЖ FMCG КОМПАНІЙ». З доповіддю виступив доцент кафедри Мищишин Орест Якович.

Доповідач зазначив, що динаміка продаж товарів широкого вжитку (FCMG) транснаціональними компаніями визначається великою кількістю факторів, які зумовлені низкою соціально-економічних процесів в державі. Обсяги продажу товарів широкого вжитку в значній мірі визначаються категорією, групою, типом товару та географією продаж.

Для оцінки змін обсягу річних продажів товарів широкого вжитку доцільно розділити рівень продаж на сталу складову (сезонні зміни (сезонність) відносно середньорічних продажів товарів) та змінну частину. За умови економічних змін в країні або в світі проходить також зміна тренду продаж,  тому за базову складову беруть власне сезонність, яка пронормована трендом.  Усі інші несистемні зміни, до яких відносяться продажі за рахунок промо-акцій, відсутність товару через недоліки логістики, перерозподіл товарів по різних каналах збуту доцільно відносять до змінної складової.

Трирівнева система декомпозиції продаж товарів широкого вжитку: тренд, сезонність, несистемні зміни може буди побудована за умови наявних даних протягом принаймні трирічного історичного періоду.

Як зазначив О.Я. Мищишин, методика декомпозиції продажів полягає у визначені частки вкладу місячних продаж в річні продажі помножених на коефіцієнти, які описують фактори впливу (місяць продаж, промо-акція, відсутність товару на складі). Прологарифмувавши вираз, отримують лінійну багатофакторну залежність, де факторами впливу є булеві величини, які визначають присутність того чи іншого фактору в часовий період, в даному випадку місяць. Пошук коефіцієнтів для факторів здійснюється на основі методу найменших квадратів з використання мови програмування R. Зворотна процедура здійснюється з використанням експоненціальної функції для переходу від логарифмічного вигляду до звичайного.

Дана методика багаторазово апробована на реальних даних дозволяє не тільки побудувати декомпозиційну модель, але й отримати прогноз. Результат розрахунків візуалізують за допомогою бізнез-аналітичного інструмента Tableau. Створена візуалізація дозволяє на базі сезонності та вибору значення параметрів тренду відобразити графік продаж на наступний період, наприклад рік. Також передбачена можливість врахування різного типу факторів третього рівня.

В обговоренні теми науково-практичного семінару взяли участь доцент Шевчук І.Б., доцент Жмуркевич А.Є., доцент Стадник Ю.А., доцент Задорожна А.В., доцент Орловська А.Б., ст. викладач Васьків О.М., ст. викладач Ситник В.Ю.