Вихід з друку монографії кафедри обліку, аналізу і контролю «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції»

20.05.2024 | 21:34

Вийшла з друку монографія кафедри обліку, аналізу і контролю «Гармонізація обліку і аудиту в умовах євроінтеграції».

У монографії сформовано інтегроване поняття «гармонізація обліку і аудиту», що дає змогу гармонізувати принципи і методологію обліку і аудиту, а також їх практичний інструментарій стосовно гармонізації практики ведення обліку, складання фінансової звітності та проведення аудиту. Розроблено рекомендації щодо ведення обліку аутсорсинговою компанією, впровадження інформаційних технологій і цифрової трансформації в обліку і аудиті та вдосконалення вітчизняного законодавства. Удосконалено: прикладні інструменти державної політики в галузі обліку і аудиту з метою гармонізації їх з законодавством Європейського Союзу; наближення України до європейських стандартів у галузі обліку і аудиту; підтримки боротьби з корупцією, налагодження ефективної роботи контролюючих органів та поліпшення захисту даних. Монографія розрахована на науковців, фінансові і облікові служби та студентів, які цікавляться гармонізацією обліку та аудиту в умовах євроінтеграції.