Відкрите семінарське заняття тему «Основи теорії мотивації»

29.11.2015 | 18:27

5 листопада 2015 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка відбулося відкрите семінарське заняття із застосуванням іноземних мов з навчальної дисципліни «Менеджмент» на тему «Основи теорії мотивації» (група УФФ-31с) доцента кафедри економіки та менеджменту Герасименко Олени Вікторівни.
Заняття проводилося із застосуванням кейс-методу активізації процесу навчання (обговорення попередньо розданої ситуаційної вправи). Студенти підготували презентаційний матеріал, активно приймали участь у обговоренні, проводили експрес-опитування думки присутніх за темою заняття.
Оцінювання здійснювалося за допомогою карток п’яти кольорів, еквівалентних балам, за «накопичувальною системою»: жовта – 1 бал, помаранчева – 2, зелена – 3, синя – 4 і червона – 5 балів. Та навіть отримавши «червону картку» студенти продовжували активно приймати участь у обговоренні питань до ситуаційної вправи.
Протягом відкритого семінарського заняття студенти та викладач періодично спілкувалися англійською та польською мовами з метою активації мовної практики та вивчення іноземної термінології з навчальної дисципліни «Менеджмент» з огляду на євроінтеграційні процеси.
До обговорення ситуаційної вправи протягом заняття долучалися присутні викладачі: проф. Карпінський Б.А., доц. Дубик В.Я., доц. Капленко Г.В., доц. Маліновська О.Я., доц. Пак Н.Т., к.е.н. Комарницька Г.О., ст. викл. Григор’єва М.І.
На подальшому обговоренні проведеного відкритого заняття було відзначено високий рівень підготовки студентів та викладача і рекомендовано надалі застосовувати запропонований формат проведення занять в процесі викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.

Герасименко