ВІДКРИТЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ ПРОФЕСОРА КАРПІНСЬКОГО Б.А. НА ТЕМУ «ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ»

01.04.2024 | 15:12

26 березня 2024 року професором кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, д.е.н. Карпінським Б.А. для здобувачів вищої освіти, що навчаються на освітній програмі «Публічне адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», із застосуванням засобів корпоративної платформи для комунікацій і спільної обробки даних Microsoft Teams, було проведене відкрите лекційне заняття на тему «Зовнішнє середовище в системі управління корпоративним сектором економіки» з дисципліни «Управління корпоративним сектором економіки».

Метою лекції було формування у студентів компетентностей щодо зовнішнього середовища в системі управління корпоративним сектором економіки.

На лекційному занятті були висвітлені наступні питання:

  • Державне регулювання корпоративним сектором економіки. Форми і функції державного регулювання в корпоративному секторі економіки.
  • Суб’єкти управління державними підприємствами та корпоративними правами.
  • Особливості організаційного та економічного механізму управління корпораціями з державними частками.
  • Конфлікт інтересів. Регулювання конфлікту інтересів за допомогою внутрішніх корпоративних документів.

На занятті були присутні: декан факультету управління фінансами та бізнесу, к.е.н., доц. Стасишин А.В., д.е.н., проф, завідувачка кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Шевчук І.Б., доц. Мищишин О.Я., професорсько-викладацький склад кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом: д.е.н., проф., завідувачка кафедри Комарницька Г.О., д.е.н., проф. Васьківська К.В., доц. Герасименко О.В., доц. Маліновська О.Я., доц. Решота О.А., асистент, провідний спеціаліст департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської обласної військової адміністрації Патеруха Н.Г., начальник відділу енергоменеджменту Львівської міської ради Пфістер Д.Г., здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ОПП «Публічне адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Здобувачі вищої освіти активно приймали участь в обговоренні лекційних питань, відчутно налагоджений зв’язок з викладачем.

По закінченню відбулося обговорення проведеного заняття. Науково-педагогічні працівники зазначили сучасне наповнення й змістовність лекції (тема розкрита повністю), інформативність (у лекції міститься логічний й цікавий матеріал), зв’язок із практикою (показано практичне значення представленого матеріалу), вільне володіння тематикою, емоційність (відчуття зацікавленості лектором та його особиста думка), контакт з аудиторією, сучасний рівень володіння матеріалом, актуальність і сучасність змісту лекції, систематичність та логічну послідовність подачі матеріалу, доступність й темп викладання.

Загалом лекція прочитана на високому науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

Дякуємо Збройним Силам України за можливість проводити такі заходи!!!