Відкрита лекція з навчальної дисципліни “Статистика”

21.04.2021 | 00:56

 19/04/2021 доцент кафедри економіки та публічного управління Капленко Г.В. провела відкриту лекцію з дисципліни «Статистика» для студентів ІІ курсу спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування». Темлекції: «Ряди динаміки».

Лекція проводилася дистанційно у формі мультимедійної презентації за допомогою корпоративної платформи Teams.

       

У ході лекції дослідили сутність, класифікацію рядів динаміки, вимоги до їх побудови. Проаналізували форми відображення динамічних рядів. Практична частина лекції була спрямована на обчислення аналітичних характеристик рядів динаміки та середніх показників динаміки. Теоретичний матеріал лекції супроводжувався аналітичним та графічним матеріалом.

         

На лекції були присутні: декан факультету управління фінансами та бізнесу доц. Стасишин А.В., завідувач кафедри фінансового менеджменту проф. Ситник Н.С., викладачі кафедри доц. Пак Н.Т., доц. Пікулик О.І., доц. Куліш І.М., доц. Зеленко В.А., доц. Табачук А.Я. та ін.

   

Після завершення лекції відбулося обговорення відкритої лекції. За результатами обговорення зробили висновок, що мета та поставлені завдання лекції досягнуті, витримана структура лекції з методичного підходу. На обговоренні відзначили високий професіоналізм та педагогічну майстерність лектора. Матеріал подавався доступно, логічно і послідовно, взаємопов’язано з вивченими темами дисципліни. Відзначили прогресивний інноваційний формат лекції, її актуальність та креативність, використання великої кількості презентаційного матеріалу, фактичних даних. Студенти активно відповідали на запитання, відчувався зворотній зв’язок з аудиторією.

         

Було зроблено висновок, що лекція проведена на належному науково-методичному рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.