Участь викладачів кафедри фінансового менеджменту у Ukraine Creative Spark Policy Forum 2021

02.12.2021 | 14:53

1 грудня 2021 року відбувся онлайн Ukraine Creative Spark Policy Forum 2021. До заходу долучилися викладачі кафедри фінансового менеджменту проф. Ситник Н.С. та проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. Ключовою темою форуму була роль вищої освіти у розвитку креативних індустрій. Зокрема, обговорювалися питання щодо:

– існуючої та можливої ролі вищої освіти у розвитку креативних індустрій; траєкторії їх розвитку та реформування вищої освіти в Україні;

– впливу політик на роль університетів у розвитку креативних індустрій;

– освітнього ландшафту підготовки фахівців для креативних індустрій – ключові дії, політики, інтервенції, які можуть посилити внесок університетів у їх розвиток;

– інституційної спроможності університетів та адаптації викладачів.

На форумі були представлені презентації від експертів із Великої Британії та України, а також відбувалися панельні дискусії та представлення кращих кейсів вже впроваджених політик.

Дискусії торкалися моментів, які є важливими для створення нових освітніх програм та покращення вже діючих. Обговорювалися проблеми і перспективи готовності вишів України до фінансової автономії; створення міждисциплінарних (наукових)  освітніх програм вищої освіти; систематичності організації гостьових лекцій та міжнародної співпраці в рамках таких програм; інтегрованої дуальної освіти; формування підприємницьких компетенцій у рамках вибіркових дисциплін; меценізації освіти; ліцензування, правового контексту освітніх послуг; неформальної освіти та багато інших.

Цікавими для нас виявилися нові, вже започатковані практики, що стосуються креативної економіки:  «Інструменти політики регіонального розвитку для креативних індустрій» (Міністерство розвитку громад та територій України), «Регіональна програма інноваційного технологічного розвитку Львівської області» (Львівська обласна державна адміністрація), Програма «Підприємницький університет» (YEP! – мережа академічних стартап-інкубаторів), навчальна дисципліна та дистанційний курс «Креативне підприємництво» (Полтавський університет економіки і торгівлі).

Як бачимо, значення креативних індустрій у суспільстві зростає – в майбутньому – вибудовується самостійна екосистема, у якій важлива роль, усе ж таки, належить університетам. Водночас, для цього необхідна розробка плану дій (політик, підходів) для підсилення інституційної спроможності ВНЗ на різних рівнях – національному, регіональних, локальних, секторальних, інституційних та на рівні кожного із нас!