Участь у форумі з децентралізації і реформи адміністративно-територіального устрою України

14.03.2021 | 12:39

12-13 березня у рамках всеукраїнського форуму «Зупинити не можна продовжити. Де поставити кому в децентралізації?» проф. Ситник Н.С. та проф. Ватаманюк-Зелінська У.З. розглянули регіональні особливості децентралізації у західних (Львівській і Тернопільській) та східних (Запорізькій і Харківській) областях України. Такий формат участі дає змогу виявити ознаки структурної диференціації місцевих бюджетів; встановити відмінності у розподілі регіонів за параметрами співвідношення власних та закріплених доходів, а також за розміром видатків на виконання власних та делегованих повноважень; побачити посилення розбіжностей у розподілі регіонів за обсягами акумулювання надходжень до бюджетів і видатками на одного жителя, параметрами фінансування цих видатків; розглянути бюджетне фінансування проектів Державним фондом регіонального розвитку, зважаючи на політичний аспект в розподілі коштів.

Учасники форуму, серед яких були голови різних об’єднаних територіальних громад з усієї України, експерти, представники обласної та районної влади та громадських організацій, які у своїй роботі безпосередньо стикаються із питаннями децентралізації, – обговорили існуючі сьогодні проблеми першого її етапу та незрозумілі, поки що, питання наступних етапів.

Зокрема, обговорювалася проблематика представництва в місцевих радах при пропорційній виборчій системі, де акцент робиться на політичних інтересах, що ніяк не пов’язано із представництвом периферійних територій; переваги віднесення 75-80% ПДФО, що стане перевагою виключно для бюджетів великих міст; потреби спрямування ПДФО до бюджету територіальної громади платника, незалежно від його місця праці; створення нових районів, незважаючи на те, що основні елементи і методи формування сітки адміністративно-територіального устрою були пропрацьовані раніше; рівень формування стратегій регіонального розвитку «знизу – догори» та ін.

Ми зацікавлені у децентралізації, виправленні помилок та успішній розбудові українських міст та сіл, тому сподіваємось, що досвід, отриманий на форумі дасть змогу доповнити навчально-практичним матеріалом дисципліни освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа». Він також сприятиме новим науковим пошукам і дослідженням у сфері економічного піднесення регіонів, виявленні їх унікальних характеристик і розробці нових методів управління шляхом співпраці між регіональними та національними органами влади, відповідальними за прийняття рішень щодо розробки та впровадження інноваційної політики, й відповідних зацікавлених сторін, які беруть участь у такому процесі (а це підприємці, університети, науково-дослідні установи, громадянське суспільство).