СТРАТЕГІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

10.09.2019 | 11:50

В рамках реалізації науково-дослідної теми «Розробка управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації» (науковий керівник – д.е.н., професор Карпінський Б.А.), яка виконується на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра економіки та менеджменту) за підтримки Міністерства освіти і науки України у другий тиждень навчального року відбулась чергова міжнародна зустріч з університетською освітньо-науковою спільнотою Лодзької політехніки – Польща (професор Robert Stanislawski). Було проаналізовано і деталізовано стратегіологію співпраці з актуальної проблематики формування державотворчого патріотизму нації на довготерміновий період з врахуванням творчих інтересів української та польської сторін. Так, виділено можливості виходу на глобальний науковий ринок монографії професора Карпінського Б.А. «Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта» в англійськомовній версії; підготовки до міжнародних конкурсів спільних грантових проєктів, які стосуються проблематики фінансово-організаційного забезпечення державотворення через новаційні управлінські підходи, що запропоновані в ході виконання означеної теми (свідченням новаційності є те, що лише у 2019 році за даною проблематикою авторським колективом отримано 21 Свідоцтво на науковий твір від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – департамент інтелектуальної власності); участі в міжнародних науково-практичних конференціях з врахуванням й зацікавленості у найближчій за тематикою – I Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління» 17-18 жовтня 2019 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Окрім того, виділено освітні особливості та мотиваційно-стратегіологічні переваги співпраці у міжнародних освітньо-наукових апробаціях й дослідженнях студентської молоді в рамках кафедрального наукового гуртка «Державотворець» (д.е.н., професор Карпінський Б.А., к.е.н., доцент Маліновська О.Я.), де вони концентруються на спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».