Просто про складне “СТАЛИЙ РОЗВИТОК: УТОПІЯ ЧИ ШЛЯХ ДО КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО?”

26.05.2021 | 22:07

2 (5), 2021

             Табачук Андрій Ярославович

кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки та публічного управління

 

«Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати

людей, планувати, ділити роботу, діставати інструменти.

Треба заразити людей прагненням до нескінченного моря.

Тоді вони самі побудують корабель.»

Антуан де Сент-Екзюпері

 

Все частіше як у науковій літературі, так і в повсякденному житті ми стикаємося зі словосполученням «сталий розвиток». Побутують різні погляди щодо визначення даного поняття. Не рідко це визначення порівнюють з утопією, котра швидше є гарною казкою, ніж досяжною ціллю. Що ж таке «сталий розвиток»? Чим зумовлений інтерес до концепції «сталого розвитку»? Чи взагалі можна досягти сталості у глобальному масштабі? З цими та іншими питаннями спробуємо розібратись в ході наших коротеньких роздумів.

У найзагальнішому вигляді «сталий розвиток» трактується як процес досягнення паритету (рівності) відносин у тріаді людина-господарство природа.

Вперше активно про проблему сталого розвитку людської цивілізації заговорили у 80-х роках ХХ ст. У даному контексті слід зауважити, що «немає диму без вогню», так відбулося і з концепцією сталого розвитку, адже вона сформувалася, коли світ пережив потужну енергетичну кризу та перевиробництво нафти, відбувся Європейський круглий стіл промисловців, в цілому посилилися глобальні інтеграційні процеси та яскраво виразився негативний вплив господарської діяльності людини на навколишнє середовище, наочним прикладом у цей період стала катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Це все у своїй сукупності посприяло переосмисленню індустріальної парадигми розвитку, адже людство в безпосередній близькості стикнулося з новою глобальною проблемою, котра ставить під загрозу його майбутнє – екологічною. Проте, в жодному разі не слід допускати поширеної помилки, що сталий розвиток – це лише про природу та екологію.

Розважаючи над дефініцією поняття «сталий розвиток», слід зауважити, що воно має двоякий характер. Перше трактування – «sustainable development» – визначає сталий розвиток як такий, що дає змогу задовольняти потреби сьогодення, без шкоди для можливості прийдешніх поколінь задовольняти власні потреби. Говорячи просто – нам потрібно жити так, щоб після нас ще змогли жити інші покоління, маючи змогу користуватися тим же простором. Друге трактування – «sustainable growth» – характеризує сталий розвиток як зростання окремої господарської одиниці або економіки в цілому, при якому поступальний рух відбувається без створення певних проблем на кшталт зниження фінансової стійкості чи зростання матеріаломісткості продукції.

Системне узгодження та збалансування трьох складових сталого розвитку (суспільства, економіки та природи) є непростим, проте об’єктивно необхідним процесом. Зокрема узгодження соціальної та екологічної складових приводить до необхідності збереження однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної складових потребує досягнення справедливості у процесі розподілу матеріальних благ між людьми й надання допомоги бідним прошаркам суспільства. І, нарешті, взаємозв’язок природоохоронної та економічної складових потребує вартісної оцінки техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Вирішення цих завдань є однією з ключових проблем сьогодення для національних урядів, авторитетних міжнародних організацій та всіх прогресивних людей світу.

Підсумовуючи сказане, хочемо додати лиш одне – історію творять прості люди, які вирішили спробувати неможливе, вийти за рамки загальноприйнятого; ми з Вами самі є архітекторами свого «корабля», свого майбутнього і майбутнього для наших нащадків, саме від нас залежить чи ідея сталості розвитку «розправить свої вітрила» і вирушить до «нескінченного моря» майбуття, чи залишиться утопією, «пришвартованою до тихої гавані» песимізму та недалекоглядності.

Висловлювання у даній доповіді відображають винятково переконання автора

*За матеріалами Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development.