Секційні засідання у рамках Звітної конференції Університету за 2023 р.

08.02.2024 | 16:54

6-8 лютого 2024 р. відбулися секційні засідання кафедри економіки та публічного управління в рамках проведення Звітної наукової конференції у Львівському національному університеті імені І. Франка за 2023 рік (підсекції «Публічне управління в умовах викликів» та загроз»). Засідання проходили у змішаному форматі: очному та дистанційному. У секційному засіданні, яким керувала завідувачка кафедри економіки та публічного управління, д.е.н., професор Галина Капленко, взяли участь професорсько-викладацький склад кафедри та здобувачі наукових ступенів. Питання, які обговорювалися, є актуальними та дискусійними.

Під час зустрічі обговорили результати наукової роботи кафедри, заслухали змістовні доповіді науково-педагогічних працівників кафедри та аспірантів, а також напрацювали плани подальшого об’єднання наукових зусиль викладачів та аспірантів для розвитку наукової діяльності на кафедрі.

Теми доповідей учасників 1 підсекції «Публічне управління в умовах викликів та загроз»:

 1. Міжнародний досвід діджиталізації публічного управління. Доц. Пак Н.Т.
  2. Публічне управління у сфері соціальної політики. Проф. Парубчак І.О.
  3. Публічне управління в умовах викликів воєнного стану в Україні. Проф. Руденко О.М.
 2. Особливості реалізації публічного управління та адміністрування у військовий час. Доц. Нагорнюк О.П.
  5. Місцевий економічний розвиток в умовах війни: виклики, ризики, інструменти забезпечення стійкості. Проф. Возняк Г.В.
  6. Міграційна політика та громадянське суспільство. Проф. Біль М.М.
  7. Застосування концепції “Good Governance” у моделі публічного управління в Україні в умовах євроінтеграції та глобалізації. Доц. Зеленко В.А.
  8. Тенденції розвитку публічного управління в умовах воєнного стану. Асп. Богів Р.Є.
  9. Розвиток місцевого самоврядування в умовах війни: роль цифрових інструментів. Асп. Харчев О.А.
  10. Державне управління в Україні: виклики, загрози та перспективи. Асп. Ярема М.М.
  11. Надання адміністративних послуг в умовах війни. Асп. Гось М.І.
 3. Місцеве самоврядування: виклики сучасності. Асп. Дацишин Н.М.

Теми доповідей учасників 2 підсекції «Сталий розвиток: досвід ЄС і завдання для України»:

 1. Екологічна політика ЄС та України. Д.е.н., проф. Капленко Г.В.
 2. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Доц. Стасишин А.В.
 3. Сталий розвиток в умовах глобальних викликів. Доц. Табачук А.Я.
  4. До питання європейського року навичок і компетентностей як запоруки конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці. Доц. Сновидович І.Г.
 4. Забезпечення освіти для дітей-біженців у країнах ЄС. Доц. Куліш І.М.
  6. Економічні та соціальні аспекти сталого розвитку: уроки для України з досвіду країн ЄС. Доц. Пікулик О.І.
 5. Напрями реалізації концепції Smart City в українських реаліях. Асп. Михайлишин Т.О.
 6. Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку. Асп. Барабаш В.Ю.
 7. Сучасні підходи забезпечення сталого розвитку територій. Асп. Прокопяк С.Р.
 8. Глобальна перспектива і сталий розвиток. Асп. Оліскевич М.М.
 9. Співпраця України та ЄС у сфері сталого розвитку. Асп. Комаров С.В. 

Теми доповідей учасників 3 підсекції «Безпека людини – безпека країни» як стратегія національної безпеки України»:

 1. Кіберагресія як інструмент політичного впливу. Доц. Подвірна Н.С.
  2. Система забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави. Доц. Базарко І.В.
  3. Загрози безпеці персональних даних у світлі подій, які пов’язані з хакерською атакою на мобільний оператор “Київстар”. Доц. Федик С.Є.
  4. Оцінювання реалізації фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в контексті зміцнення фінансово-економічної безпеки підприємств. Доц. Юрків Р.Р.
  5. Проблеми та перспективи розвитку публічних фінансів в умовах воєнного стану. Асп. Фелісєєв В.А.
  6. Національна безпека України в сучасних умовах: ризики та фактори впливу. Асп. Марискевич А.Т.
  7. Місце й роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні національної безпеки України. Асп. Микита О.Б.
  8. Національна безпека України як об’єкт публічного адміністрування. Асп. Винничук А.М.
  9. Державна політика України щодо забезпечення національної безпеки в умовах глобалізації. Асп. Іванус Ю.А.
  10. Державна служба в умовах війни. Асп. Куцій І.М.
  11. Система загроз економічним інтересам держави. Асп. Білобривка І.Р.

Наукові доповіді учасників засідання супроводжувалися жвавими дискусіями й пропозиціями. Питання до доповідачів та відповіді на них виявили зацікавленість аудиторії та показали, що представлені результати досліджень та зазначені перспективні напрямки роботи є актуальними в умовах сьогодення.

На завершення засідання ухвалили рішення: активізувати та продовжувати наукові дослідження спільно зі здобувачами вищої освіти.

Дякуємо всім доповідачам та учасникам за продуктивну роботу!