Секційні засідання кафедри фінансового менеджменту в рамках звітної наукової конференції

10.02.2020 | 19:42

6-7 лютого 2020 р. у рамках Звітної конференції університету за 2019 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка відбулися секційні засідання кафедри фінансового менеджменту. На них викладачі та аспіранти представили результати власних напрацювань та наукових здобутків; обговорили процес виконання наукової теми «Бюджетно-податкова політика активізації підприємництва у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки» (номер державної реєстрації – 0116U001657, термін реалізації 2016-2020 рр.), процес виконання якої завершується.

Пріоритети нашої кафедри у сфері науково-дослідної діяльності на 2020 рік ґрунтуватимуться на формуванні її міжнародного бренду та збереженні і розвитку наукового потенціалу факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тематика доповідей, представлених учасниками Звітної конференції на секційному засіданні 6.01.2020р.:

 1. Про підсумки наукової роботи кафедри державних та місцевих фінансів у 2019 р. та завдання на 2020 р. Проф. Ситник Н.С.
 2. Роль заощаджень населення у забезпеченні фінансових ресурсів вітчизняних банків. Доц. Блащук-Дев’яткіна Н.З.
 3. Підвищення ефективності розвитку підприємництва у контексті реалізації адміністративно-територіальної реформи. Проф. Ватаманюк-Зелінська У.З.
 4. Митні органи як функціональна система управління в умовах євроінтеграції. Доц. Голинський Ю.О.
 5. Методи фінансового оздоровлення кризових підприємств. Доц. Гринчишин Я.М.
 6. Реалізація і розвиток митної брокерської діяльності в Україні. Доц. Дубик В.Я.
 7. Міжбюджетні трансферти об’єднаних територіальних громад. Доц. Західна О.Р.
 8. Стан та перспективи співробітництва України з МВФ. Доц. Клепанчук О.Ю.
 9. Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку Львівщини. Доц. Круглякова В.В.
 10. Становлення та розвиток електронного урядування в Україні. Асп. Яцев В.В.

Тематика доповідей, представлених учасниками Звітної конференції на секційному засіданні 7.01.2020р.:

 1. Управління витратами підприємств в нестабільних умовах функціонування ринкової економіки Доц. Нагорнюк О.П.
 2. Розвиток страхового ринку України в умовах впровадження SOLVENCY II. Доц. Попович Д.В.
 3. Інструменти регулювання системного ризику банківського сектора України. Доц. Петик Л.О.
 4. Інноваційна основа розвитку суб’єктів господарювання України. Доц. Смолінська С.Д.
 5. Проблемні аспекти формування сучасної фінансової системи України. Доц. Татарин Н.Б.
 6. Сучасна концепція ревіталізації постпромислових територій. Доц. Сич О.А.
 7. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні. Доц. Шушкова Ю.В.
 8. Фінансові ресурси вітчизняних підприємств: проблеми формування та ефективного використання. Доц. Ясіновська І.Ф.
 9. Шляхи покращення інноваційного рейтингу України. Ст. викл. Осідач О.Б.
 10. Особливості розвитку бізнесу Львівщини в умовах фінансової децентралізації. Доц. Завальницька Н.Б.
 11. Ефективність використання прогнозів у бюджетній стратегії. Асп. Боднар В.Я.