СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ З ПИТАНЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

08.02.2018 | 20:06

7 лютого 2018 р. кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу було проведено секційне засідання у рамках Звітної наукової конференції Львівського університету імені Івана Франка за 2017 р., в якому взяли участь працівники кафедри. Учасники конференції обговорили ряд актуальних питань щодо засад формування та реалізації державної політики та запровадження відповідних моделей публічного управління.

 

Доповіді супроводжувалися дискусіями. В процесі обговорень учасники конференції дійшли до висновку що майбутнє України як розвинутої європейської країни в умовах світової глобалізації неможливе без реформування державної кадрової політики та менеджменту як ключового аспекту модернізації публічного управління.

Тематика доповідей Підсекції публічного управління та менеджменту

Керівник підсекції – доц. Комарницька Г.О.

Секретар підсекції – доц. Герасименко О.В.

 1. Про результати наукової роботи на кафедрі економіки та менеджменту у 2017 р. і напрями на 2018 р. Доц. Комарницька Г.О.
 2. Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток. Доц. Бобко Л. О.
 3. Інтегральна оцінка стану і рівня формування соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави. Асп. Гасюк Р. В.
 4. From public administration to new public management: features and perspectives. Доц. Герасименко О. В.
 5. Соціальна програма як інструмент здійснення державної соціальної політики. Асп. Демкович О. В.
 6. Висвітлення питання про вимірювання еластичності в процесі викладання навчальної дисципліни «Статистика». Доц. Капленко Г. В.
 7. Доктрина активізації результативності освітян і науковців у державотворчому патріотизмі нації. Проф. Карпінський Б. А.
 8. Розвиток публічного управління та адміністрування в Україні та світі. Доц. Комарницька Г. О.
 9. Визначення корупції як соціального явища та види корупційних проявів. Доц. Маліновська О. Я.
 10. Особливості державного управління соціальним розвитком України. Асп. Маслик Р. О.
 11. Тіньова економіка України: причини та шляхи подолання. Доц. Пак Н. Т.
 12. Організаційно-економічний механізм державного управління формуванням програм сталого розвитку економіки. Асп. Шевців А. Б.