СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ПИТАНЬ АКТИВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ І УПРАВЛІННЯ

10.02.2017 | 10:17

7-8 лютого 2017 р. кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу було проведено секційне засідання у рамках Звітної наукової конференції Львівського університету імені Івана Франка за 2016 р., в якому взяли участь працівники та аспіранти кафедри. Учасники конференції обговорили ряд актуальних питань щодо пожвавлення соціально-економічного розвитку України та регіонів, важливості формування державотворчого патріотизму нації, активізації підприємницької діяльності, а також перспектив розвитку публічного управління та адміністрування.

Доповіді супроводжувалися жвавими дискусіями. В процесі обговорень учасники конференції визначилися із тематикою можливих наступних спільних наукових досліджень.

Тематика доповідей

Підсекції економіки, бізнесу та менеджменту

П е р ш е      з а с і д а н н я – 7 лютого

 1. Державотворчий патріотизм нації: територіальний розріз. Проф. Карпінський Б. А.
 2. Корпоративна соціальна відповідальність – запорука розвитку конкурентноспроможного бізнесу в Україні. Доц. Бобко Л. О.
 3. Потреба і особливості програмно-цільового управління в прикордонних територіях. Асп. Гасюк Р. В.
 4. Базові аспекти прогресивної регенерації народного господарства як важеля зростання державотворчого патріотизму нації. Доц. Герасименко О. В.
 5. Інтеграційні підприємницькі структури в економічному розвитку. Асп. Горбачевська О. В.
 6. Суть методу програмно-цільового управління в соціальній роботі. Асп. Демкович О. В.
 7. Регіональні аспекти споживчого попиту в Україні. Доц. Капленко Г. В.
 8. Правничі аспекти господарської діяльності за сталого розвитку. Адвокат Карпінська О. Б, к.ю.н..

 Д р у г е    з а с і д а н н я – 8 лютого

 1. Регулювання міського способу життя та проблеми соціальної урбанізації. Доц. Комарницька Г. О.
 2. Структурні аспекти фінансового механізму інвестиційного зростання. Асп. Максимів Д. Я.
 3. Менеджмент якості системи кредитних спілок. Доц. Маліновська О. Я.
 4. Кадрова політика як невід’ємна складова менеджменту соціальної роботи. Асп. Маслик Р. О.
 5. Державотворчий патріотизм нації: регіональний аспект. Доц. Пак Н. Т.
 6. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі. Доц. Подвірна Н. С.
 7. Лідерство в фінансово-податковому середовищі. Фіансовий аналітик Стеблецька Ю. В.
 8. Методологія формування регіональних програм із сталого розвитку економіки. Асп. Шевців А. Б.