ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І ЗНАННЯ

01.06.2017 | 16:30

У рамках організаційних заходів Фестивалю науки – 2017 і пріоритетів розвитку сучасної освітньої спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу було проведено дискусійний клуб «Потреба та розробка інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації».

Активними учасниками дискусійного клубу стали студенти усіх спеціальностей факультету, члени студентсько-аспірантського наукового гуртка «Державотворець», а також викладачі кафедри. З пленарною доповіддю «Державотворчий патріотизм нації: виклики, домінанти, оцінювання» виступив завідувач кафедри, професор Б.А. Карпінський.

 

Загалом, під час наукового заходу, було обговорено 25 доповідей, кожна з яких стосувалась фундаментальної проблематики інтеграції державотворення і знання, зокрема: особливості прогресивної регенерації підприємств як складової державотворчого патріотизму нації (доцент Герасименко О.В.), використання й поповнення суспільствознавчих знань українських студентів у процесі викладання навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» як інструмент формування державотворчої складової їх життєвої позиції (доцент Капленко Г.В.), податкова безпека в контексті державотворчого патріотизму нації та особливості регіонального оцінювання державотворення (доцент Пак Н.Т.), державотворчий патріотизм як складова податкової реформи (доцент Маліновська О.Я.), роль народних традицій і української мови у формуванні державотворчого патріотизму нації (доцент Бобко Л.О.), реформування фіскальної служби в контексті підвищення рівня податкової домінанти державотворення (доцент Подвірна Н.С.).

Слід особливо відзначити багатовекторність досліджень домінант державотворчого патріотизму нації: практичний, фінансовий, регіональний, інноваційний, фіскальний, політичний, демографічний, етнографічний тощо. Важливо, що обговорення за означеною тематикою у рамках дискусійного клубу дозволили систематизувати перспективні напрями взаємодії наукових досліджень і знань, які актуалізують стратегіологічні переваги освітньої спеціальності «Публічне управління та адміністрування».