Просто про складне “Діджиталізація як неминучий процес прогресивного розвитку української економіки”

28.05.2021 | 20:40

3 (6), 2021

            Долбнєва Деніза Вадимівна

кандидат економічних наук

доцент кафедри обліку, аналізу і контролю

 

 

Стрімкий розвиток соціально-економічних процесів у світі дав поштовх активному використанню інформаційно-цифрових технологій, які у свою чергу є каталізатором інноваційного розвитку усіх сфер життя людства: виробництво, торгівля, логістика, маркетинг, оподаткування, боротьба з корупцією, медицина, освіта, спорт, туризм тощо і визначають рівень розвитку економіки та благополуччя населення країни в цілому.

Комплексне та всебічне оцифрування стало передумовою появи такого явища як «діджиталізація». Яке набуло значного поширення і використання в економіці України.

Слово «діджиталізація», утворене від англійського «digitalization», що в перекладі означає «оцифрування» або переведення інформації у цифрову форму. На сьогодні його використовують значно ширше – для позначення змін в усіх сферах суспільного життя, які пов’язанні з використанням інформаційно-цифрових технологій.

Тому під діджиталізацією прийнято розуміти «цифрову трансформацію» суспільства та економіки, проникнення інформаційних та цифрових технологій (Big Data, Інтернет речей, хмарні технології, 3D-друк тощо) в усі бізнес-процеси та сфери життя суспільства з метою їх оптимізації та автоматизації, підвищення продуктивності й покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами.

Так за результатами опитувань українських топ-менеджерів 43 компаній, визначено, що вони розуміють діджиталізацію таким чином:

1) використання сучасних технологічних трендів для підвищення продуктивності та цінності компанії;

2) створення єдиної системи накопичення та аналізу великих даних (з метою контролю та управління) на всіх етапах операційної діяльності компанії;

3) створення платформ і екосистем, які об’єднують клієнтів і постачальників товарів і послуг в рамках окремого бізнесу;

4) автоматизація виробництва, створення продуктів і послуг, заснованих на цифрових технологіях;

5) перехід в онлайн всієї комунікаційної/інформаційної діяльності компанії.

Згідно цього дослідження бачимо, що майже половина опитаних топ-менеджерів правильно розуміють сутність діджиталізації, яка спрямована на докорінну трансформацію робочого процесу в умовах «оцифрування». Проте ще більша частина сприймає її скоріше як автоматизацію процесів, що за своєю суттю не змінює усталений робочий процес, але лише алгоритмізує його і після цього переносить у цифровий формат.

В Україні вже зроблено перші кроки з діджиталізації головних соціально-економічних сфер життя населення, сформовано передумови розробки стратегії створення власного цифрового ринку. Та, на жаль, топ-менеджери провідних українських компаній оцінюють рівень цифрової трансформації українського бізнесу нижчим за середній. Натомість у провідних країн Європейського Союзу, США, Японії проникнення цифрових технологій набрало приголомшуючих обертів.

Незважаючи на показники, які характеризують стан розвитку діджиталізації і впровадження цифрових технологій суб’єктами господарювання в Україні, вважаємо, що діджиталізація – це не тренд, а неминучість сучасної економіки України, це цілісне переосмислення моделі бізнесу, трансформація всіх процесів і перехід до використання нових інноваційних інструментів. Не встигаючи за чим, українські компанії просто залишаться за бортом і втратять свої конкурентні позиції на ринку і попит серед як серед наявних, так і потенційних клієнтів.

Наразі в Україні, завдяки здобуткам провідних компаній технологічного сектору і бажанню провідних українських компаній впроваджувати нові технології і переходити «на цифру», сформовано необхідний потенціал для активізації даного процесу як на мікро-, так і макрорівні.