Презентація результатів наукових досліджень аспірантів кафедри державних та місцевих фінансів

08.12.2019 | 18:36
5 грудня 2019 р. студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» мали нагоду відвідати наукові семінари, які щорічно відбуваються на кафедрі державних та місцевих фінансів у рамках презентації дисертаційних досліджень аспірантів.
Цьогоріч репрезенувалися:
  1. «Прогнозування у сфері стратегічного управління соціально-економічним розвитком держави» (асп. Боднар В.Я.);
  2. «Публічне управління в економічній сфері» (асп. Яцев В.В.).
Доповіді стосувалися основних засад здійснення державного управління в умовах, орієнтованих на вибір європейського вектору розвитку для України. Актуальність досліджень аспірантів обумовлена потребою якісних змін у структурі та змісті громадянського суспільства, що неможливо без створення якісної моделі управління соціально-економічним розвитком держави.
Напрямки досліджень вказують на складні демократичні перетворення, що впливають на національну економіку. Вони зумовлені переходом до політично організованого, відповідального суспільства нової якості, в якому, на основі реалізації прогнозів, стратегій сталого соціально-економічного розвитку територій України, – поступово підвищується рівень ділової активності та політичної участі громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, формується нова структура соціального простору.
Також сподіваємось на те, що результати наукових здобутків аспірантів кафедри сприятимуть новим пошукам студентської молоді щодо напрямків власних досліджень, їх участі у програмах академічної мобільності, наукових стажуваннях та конференціях.