Представлення результатів роботи підсекції кафедри обліку, аналізу і контролю Звітної конференції Університету за 2019 рік

12.02.2020 | 11:27

Щороку професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у Звітній конференції Університету.

5 лютого 2020 р. відбулася робота підсекції обліку, аналізу і аудиту. Під час секційного засідання викладачі кафедри виступили з результатами своїх наукових досліджень за такими темами:

  1. Сучасні тенденції фінансових розслідувань та контролю в сфері підприємництва (к.е.н., професор Романів Є.М.).
  2. Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (д.е.н., професор Ярема Я.Р.).

3.Аналітична інтерпретація фінансової звітності в Україні (к.е.н., доцент Приймак С.В.).

  1. Основні тренди розвитку незалежного аудиту (к.е.н., доцент Гончарук С.М.).
  2. Стан і тенденції розвитку державного фінансового аудиту в Україні (к.е.н., доцент Шевців Л.Ю.).
  3. Роль фінансового контролю у наповненні Державного бюджету (к.е.н., доцент Шот А.П.).
  4. Генезіс вітчизняного ринку лізингових послуг у контексті євро інтеграційної парадигми (к.е.н., доцент Лобода Н.О.).
  5. Сучасні методики проведення контрою субєктів господарювання (к.е.н., доцент Долбнєва Д.В.).

Після кожної доповіді відбувалися жваві обговорення і дискусії, оскільки кожна із розглянутих тем є актуальною і на часі, а також повинна бути імплементована у навчальний процес за спеціалізацією «Облік, аналіз і фінансові розслідування». Від стану вирішення окреслених фінансово-економічних і соціальних проблем національної економіки мікро- та макрорівня залежить поступальний розвиток як державного, так і приватного сектора економіки, а від так благополуччя кожного члена суспільства.

           

Дякуємо учасникам за плідну роботу.