Практична робота з навчальної дисципліни “Статистика”: статистичні показники в діяльності HR-менеджера

09.04.2021 | 20:36

08/04/2021 зустріч студентів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” з Віталієм Мазуром (аналітик у компанії Softserve).

Для здобувачів першого  (бакалаврського) рівня Освітньої програми «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структур» (група УФП-22с) Львівський ІТ-кластер провів практичну роботу в межах  навчальної дисципліни «Статистика»  (доцент кафедри економіки та публічного управління Капленко Г.В.) .

Про що дізналися майбутні HR-и на практичному занятті? Якісна HR-аналітика є основою для аналізу ситуації та прийняття рішень в сфері управління персоналом.

                   

1. Які основні завдання може вирішити HR-аналітика: надавати реальну статистику і аналітику про персонал для прийняття рішень; аналізувати та збільшувати ефективність; знаходити ефективні і економічні моделі прийняття рішень; організувати ефективний контроль персоналу; прогнозувати проблеми в майбутньому; виявляти приховані закономірності.

Практичний досвід закордонних компаній стверджує, що ефект від впровадження системи оцінки HR-служби покриває витрати від її реалізації. Процедура оцінки допомагає HR-менеджерам виявити і скоригувати слабкі місця в галузі управління персоналом, а також сфокусувати діяльність HR-служби на важливих питаннях. Виміряти можна майже всі HR-функції в будь-якому розрізі. Але вимір заради вимірів не несе жодної користі для компанії. Одержані дані необхідно аналізувати і використовувати при розробці політики управління персоналом.

2. Що таке HR-метрики? Метрики (від англійського metrics) – стандартні одиниці виміру. Система вимірювань являє собою спеціальні розрахунки, які допомагають інтерпретувати отримані дані, співвідносячи їх з попередніми результатами.

3. В HR-сфері використовуються такі метрики:  статистика по співробітниках компанії; метрики HR-ефективності (показники, які використовуються для оцінки якості людських ресурсів і ефективності їх використання); метрики, за допомогою яких оцінюють ефективність роботи конкретних фахівців або відділів; метрики, що оцінюють ефективність роботи HR-департаменту.

На практичній роботі обчислювали  статистичні показники, які характеризують працівників компанії. Студенти за підсумками практичної роботи зробили висновок: Що саме необхідно вимірювати метриками, залежить від того, які цілі стоять перед компанією.

HR-аналітика – це вміння використовувати найпростіші показники для підвищення ефективності роботи персоналу компанії.