Підсумкове засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки та публічного управління «Управлінець»

20.12.2021 | 03:19

17 грудня 2021 року відбулося заключне у цьому році засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки та публічного управління «Управлінець», присвячене актуальним проблемам розвитку публічного управління. У засіданні взяли участь викладачі та студенти кафедри економіки та публічного управління.

Роботу підсумкового гуртка проводили завідувач кафедри д.е.н., доцент Галина Капленко та к.е.н., доцент Андрій Табачук.

Науково-дослідна робота студентів є каталізатором творчого начала в навчальному процесі. Вона слугує потужним засобом відбору кадрів для підготовки молодих вчених. Молоді люди з досвідом студентської наукової роботи виявляють більш оригінальне, креативне, мислення та відшліфовують майстерність публічних виступів з використанням сучасних мультимедійних засобів дистанційної комунікації.  Це сприяє в подальшому досягненню ними  значних успіхів у своїй професійній діяльності.

В ході засідання наукового гуртка студентами висвітлено широкий спектр тематики доповідей, котрий охопив актуальні проблеми сучасного етапу розвитку публічного управління як в Україні, так і на глобальному рівні. У доповідях студентів актуалізувалися питання щодо проблем:

  • функціонування системи публічної влади в Україні;
  • управління освітою;
  • оцінки якості управлінських рішень;
  • функціонування місцевого самоврядування;
  • міжнародного досвіду удосконалення прийняття управлінських рішень та перспектив його реалізації на вітчизняних теренах;
  • взаємодії громадянського суспільства та держави;
  • стану та перспектив розвитку громадянського суспільства в Україні та світі.

Щиро дякуємо учасникам наукового гуртка за актуальні та конструктивні доповіді, ґрунтовні наукові дослідження! Переконані, що у наступному році ми знову зустрінемось та обговоримо значущі проблеми сфери публічного управління.