Онлайн-захист курсових робіт на кафедрі цифрової економіки та бізнес-аналітики з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»

30.05.2021 | 11:10

Традиційним вже є захист на платформі Teams курсових робіт студентами, що навчаються на освітній програмі «Інформаційні технології в бізнесі». 26 травня 2021 р. такий захист мали студенти 2-го курсу з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Мета курсової роботи полягає закріпленні у студентів знань і практичних навичок, отриманих при вивченні навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування»; формуванні у студентів системи знань з методології та інструментарію побудови java-аплікацій.

Під час захисту студенти презентували створені ними мовою Java у середовищі розробки Intellij IDEA інформаційної системи для автоматизації бізнес-процесів у різних сферах діяльності.

Вітаємо доповідачів із успішним захистом!