ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

08.10.2021 | 13:45

6 жовтня 2021 року відбулася чергова зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” освітньої програми “Публічне адміністрування та управління бізнесом” першого та другого року навчання та професорсько-викладацьким складом кафедри щодо обговорення якості освітнього процесу та пропозицій щодо їх змістовного наповнення. Активне залучення внутрішніх стейхолдерів щодо підвищення якості освітніх послуг на даний час стає необхідністю.

З цією метою, окрім обговорення і моніторингу проводяться онлайн запити зацікавлених сторін на веб-сайті кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності.

Пропозиції та рекомендації щодо наповнення Освітньо-професійньої програми, її освітньої компоненти можна надсилати на електронні адреси: hanna.komarnytska@lnu.edu.ua, pamb.dep.financial@lnu.edu.ua