Обговорення освітньої програми “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”

14.04.2021 | 23:10

14/04/2021. Зустріч групи забезпечення та здобувачів вищої освіти за Освітньою програмою «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Кафедра економіки та публічного управління є випусковою за даною освітньою програмою.

   

Студенти першого (бакалаврського) (групи УФП-11с, УФП-12с) та другого (магістерського) рівнів (УФПМ-12с) освіти зустрічалися із робочою групою Освітньої програми (доц. Стасишин А.В., доц. Капленко Г.В., доц. Зеленко В.А., доц. Пак Н.Т., доц. Пікулик О.А.). Спільно обговорювали: академічну доброчесність, якість навчального процесу, якість викладання навчальних дисциплін та інші питання освітньо-наукового  та виховного процесу. Студенти поділилися враженнями від наповнення освітніх компонент Освітньої програми, які викладаються у 2020-2021 н.р.

   

Ознайомилися із наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 09.04.2021 р. № 1184 «Про літню екзаменаційну сесію 2020/2021 навчального року» та розпорядженням декана факультету про виконання наказу.