Неформальна освіта: крок до вдосконалення hard skills

08.11.2023 | 21:06

Неформальна освіта, яка ефективно впроваджується та застосовується в Україні завдяки інформатизації освіти, відкриває нові можливості перед студентською молоддю. Серед її основних переваг – доступ до великих обсягів ресурсів, якими можуть користуватися здобувачі вищої освіти за межами аудиторій; підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу; академічна свобода (здобувач має можливість самостійно обирати курс, тренінг, вебінар, який хоче пройти/відвідати/опрацювати, методи, стратегії, способи і засоби навчання); підвищення жорстких та м’яких навичок; побудова власної освітньо-професійної траєкторії. Неформальна освіта, беззаперечно, сприяє формуванню ключової компетентності здобувачів вищої освіти – умінню вчитися впродовж життя.

Своє прагнення до здобуття нових та вдосконалення наявних професійних умінь і навичок, необхідних для самореалізації та працевлаштування у сфері фінансів, продемонстрували здобувачі освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа» другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання під час проходження онлайн-курсу «Фінансовий менеджмент».

В межах вивчення освітньої компоненти «Фінансовий менеджмент» (викладач –  професор Юлія Шушкова) студенти груп УФФМ-11 сБарнінець Ростислав-Павло; УФФМ-12 сГнатюк Владислава, Прокопчук Софія, Чернявська Дзвенислава; УФФМ-11 зКравченко Богдана, Міщенко Карина, Половчак Ірина, Фольтович Діана та Шеремета Любов успішно завершили онлайн-курс на найбільшій освітній платформі України Prometheus та отримали іменні сертифікати.

Під час опанування курсу здобувачі освіти аналізували фінансовий стан відомих компаній Ford, Toyota і Honda, на конкретних прикладах та завданнях оцінювали рентабельність фірми, вартість грошей у часі, рівень привабливості інвестиційного проекту, розраховували точку беззбитковості, створювали власний бізнес-проект, працювали над формулами в Excel, а ще проходили тестові завдання за кожною із представлених тем.

Тож успішне проходження курсу є свідченням володіння здобувачами освіти основними hard skills для фінансових спеціалістів, серед яких – знання методології складання та аналізування фінансової звітності; впевнене користування обліковими програмами (зокрема, Excel), а також знання основ фінансового менеджменту. Вітаємо та бажаємо подальших здобутків!