Науковий семінар «Особливості організації обліку та управління витратами на підприємствах малого бізнесу»

18.03.2019 | 14:09

15 березня 2019 року на кафедрі державних та місцевих фінансів відбувся науковий семінар, присвячений особливостям організації обліку та управлінню витратами на підприємствах малого бізнесу. Семінар проведено для викладачів кафедри і студентів, які навчаються за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”. З доповіддю виступила доцент кафедри Нагорнюк Оксана Петрівна.

Під час заходу доповідачем особливу увагу було приділено проблемам обліку трансакційних витрат підприємств; акцентувалася увага на інформаційно-технологічному забезпеченні управління витратами суб’єктів господарської діяльності. У ході наукового семінару також розглядалися закономірності здійснення витрат на підприємствах малого і середнього бізнесу у короткостроковому періоді їх діяльності та пропонувалися заходи щодо мінімізації трансакційних витрат цих суб’єктів господарювання. Представлені наукові підходи викликали обговорення серед присутніх. Загальним підсумком наукових досліджень була демонстрація доповідачем основних чинників, що формують оптимальні умови підприємницького середовища для беззбиткового розвитку підприємств сектору малого бізнесу.