Науковий семінар «Фінансування смарт-спеціалізації регіонів: ЄС vs Україна»

31.03.2021 | 21:49

30 березня 2021 р. викладачі кафедри фінансового менеджменту та студенти випускних курсів, які навчаються за освітньою програмою «Фінанси, митна та податкова справа» мали змогу відвідати онлайн науковий семінар «Фінансування смарт-спеціалізації регіонів: ЄС vs Україна». Доповідач – старший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», доцент Дуб А.Р. акцентував увагу на смарт-спеціалізації – науково-практичному напрямку, який присутній з 2021 р. у стратегіях розвитку областей України. Це своєрідна концепція та політика інноваційного регіонального розвитку Євросоюзу, яка сприяє економічному зростанню в регіонах через краще розкриття їх потенціалу.

На семінарі проводилась аналогія джерел та обсягів фінансування смарт-спеціалізації в Україні та Європейському Союзі; розглядалася структура цієї фінансової підтримки, а також тематичні напрямки, які фінансуються в ЄС у рамках смарт-спеціалізації регіонів. Попри те, підводячи підсумки наукового семінару, усе ж залишилися питання: «Чи зуміють усі регіони України залучити на конкурсних засадах кошти для фінансування програм за напрямами смарт-спеціалізації та, ефективно їх використовуючи, підвищити рівень конкурентоспроможності своєї регіональної економіки»? Відповіді на них матимемо можливість отримати, реалізовуючи вже власні науково-дослідні теми та проекти.

Смарт-спеціалізація базується на партнерстві між представниками бізнесу, влади, науково-технічних установ та громадськості. Особливість цієї політики полягає в тому, що влада спонукає та стимулює підприємців, науку та розробників краще співпрацювати з бізнесом для розкриття головних напрямів та секторів спеціалізації регіону. Такі акценти пов’язані із роботою та стратегічними цілями розвитку кафедри фінансового менеджменту у сфері наукових досліджень, а також у сфері співпраці з нашими партнерами – науковими установами та навчальними закладами України.