Науковий семінар «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС»

20.04.2017 | 20:21

20 квітня 2017 р. на кафедрі державних та місцевих фінансів відбувся науковий семінар по розгляду основних положень дисертаційного дослідження Ярош Марти Володимирівни на тему: «Реформування непрямого оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС» (науковий керівник – д.е.н., доцент Ярема Я.Р.). Дисертація згодом подаватиметься на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Рецензенти дисертації:

  • к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Попович Д.В.,
  • к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Сич О.А.,
  • к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту Герасименко О.В.