Науково-практичний семінар «ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ З ГНУЧКОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОГНОСТИЧНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ»

12.04.2017 | 09:14

11 квітня 2017 року відбувся науково-практичний семінар кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу на тему «ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ З ГНУЧКОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ ПОБУДОВИ ПРОГНОСТИЧНОЇ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ». З доповіддю виступила доцент кафедри Задорожна Анна Володимирівна.

Доповідач зазначила, що у вітчизняній практиці прогнозування нерідко недоцільно використовувати адаптивні прогностичні моделі, зокрема ті з них, які будуються на основі експоненціального згладжування. Прийнятною альтернативою в таких випадках є використання трендових моделей, одержаних за допомогою технологій декомпозиції базисної динаміки, які забезпечують цим моделям гнучкість, не меншу за ту, яка властива адаптивним моделям.

У випадку, коли складно вибрати форму побудови трендової моделі, модель доцільно будувати на основі концепції функції з гнучкою структурою, яка дозволяє підлаштовуватися під рівні базисної динаміки. Відповідно до неї, функція F(х) залежить від початкового значення функції Y(x) та її похідної в точці x=x0, де коефіцієнти рівняння знаходяться за допомогою мінімізації базисної функції, а також використовуючи таблично задані значення функції Y(x). Доповідачем було продемонстровано приклад побудови трендової моделі на основі функції з гнучкою структурою та дано прогноз виробництва одного з видів товару широкого вжитку на 2016 р. та 2017 р. Проведений аналіз показав, що модель є адекватною та достовірною.

В обговоренні теми науково-практичного семінару взяли участь доцент Шевчук І.Б., доцент Жмуркевич А. Є., доцент Стадник Ю. А., доцент Орловська А. Б., доцент Мищишин О. Я., ст. викладач Васьків О. М.